Smilende kvinne holder et nettbrett

Designmanual

ANSAs visuelle identitet er energisk, inkluderende, spennende, engasjerende og levende. I designmanualen finner du logoer, typografi og farger som gjør ANSA til en tydelig avsender i all kommunikasjon og materiell.

Typografi

ANSA bruker fonten General Sans i både overskrifter og annen tekst. Fonten er geometrisk, kompakt og oppleves ryddig. Det gjør den svært lesbar og godt egnet til mengdetekst på mobil og større skjermer.

General Sans kan lastes ned fra Fontshare, og er tilgjengelig i ulike vekter og tilhørende kursiv.

Farger

ANSAs farger er friske uten å være prangende, og har et ungt og lekent uttrykk som passer budskapet og målgruppene våre.

Vi har fem hovedfarger som brukes aktivt for å skille mellom ulike typer innhold. Dette gjør det lettere å navigere og få raskt overblikk over innhold som henger sammen. En mørk bunnfarge støtter opp hovedfargene og brukes i typografi, logo og menyer og knapper.

Blå

#B5DBF0

Informasjon

Gul

#FFE587

Studier

Oransje

#E5875F

Steder

Rosa

#FFD2D2

Mennesker

Grå

#F1F1F1

Artikler

Lilla

#392847

Base

Logoer

Hovedlogoen kan plasseres på bakgrunner i oransje, gul, rosa, blå, og grå. Ikonet er gjennomsiktig og beholder sin identitet uansett bakgrunn. Hovedlogoen kan også brukes på bilder med lys bakgrunn. ANSA sentralt bruker hovedlogo som ikon i sosiale medier.

På mørke bakgrunner skal det brukes en hvit versjon av hovedlogoen.

Sekundærlogoen er gjennomsiktig og kommer i ulike farger. Den gir et livlig uttrykk og kan brukes på mørk lilla bakgrunn eller på bilder med mørk bakgrunn.

Hybridlogoen er en mørk versjon av sekundærlogoen som kan brukes for et mer livlig uttrykk på bakgrunner i oransje, gul, rosa, blå, og grå, samt bilder med lys bakgrunn.

ANSAs logo kommer i en regnbueversjon som brukes for å vise støtte til og engasjement for Pride. I ANSA markerer vi Pride i juni, og da brukes regnbuelogoen som ikon i sosiale medier. SoMe-ikonet er frivillig å bruke for lands- og regionsstyrer og lokallag.

Logoen kommer også i to gjennomsiktige versjoner til annen bruk. Den mørke logoen skal brukes på oransje, gul, rosa, blå, og grå, samt bilder med lys bakgrunn. Den lyse logoen skal brukes på mørk lilla eller bilder med mørk bakgrunn.

Andre logoer

ANSA Alumni

ANSA Alumni har en logo som som synliggjør Alumni som en egen medlemsgruppe. Logoen kommer i fire versjoner for ulike bruksområder på flatene til Alumni. Mørk eller lys hovedlogo med navnet utenfor skal brukes der det er mulig og passende, og sekundærversjonene kan brukes der formatet krever en mindre logo.

ANSA Juvenarte

ANSA Juvenarte har en egen logo som synliggjør Juvenarte som en egen kunstmønstring og stipendutdeling. Logoen kommer i fire versjoner for ulike bruksområder på Juvenartes flater. Mørk eller lys hovedlogo med navnet utenfor skal brukes der det er mulig og passende, og sekundærversjonene kan brukes der formatet krever en mindre logo.

ANSA TRIA

ANSA TRIA har en egen logo som gjør TRIA-kontaktene synlig i organisasjonen og på våre arrangementer. Logoen kommer i fire versjoner for ulik bruk. Mørk eller lys hovedlogo med navnet utenfor skal brukes der det er mulig eller passende, og sekundær- og hybridversjoner kan brukes der formatet krever en mindre logo.

Lands-, regions- og lokallagslogoer

Alle lokallag og lands- og regionsstyrer i ANSA har hvert sitt logosett. Settet består av fire gjennomsiktige logoer og ett SoMe-ikon med hvit font.

  • Hovedlogo med navnet utenfor skal brukes der det er mulig eller passende der det for eksempel ikke stilles strenge krav til symmetri.
  • SoMe-ikonet skal kun brukes som ikon på brukerkontoer i SoMe.
  • Ellers kan de tre andre versjonene brukes der formatet krever en mindre logo, for eksempel i poster og på merch.

Eksempler

Australia og New Zealand

Polen

Storbritannia

USA

ANSA velferdstilbud

Som del av ANSAs velferdstilbud tilbyr ANSA tilgang til gratis, digital psykologtjenestesine for sine medlemmer.

Under finner du nedlastningslink til SoMe karusellpost som ditt lokallag kan poste på sosiale medier for å informere om tilbudet.