Person holder opp poten til en katt som siter på fanget

Veterinærstudier i Danmark

Du kan studere til veterinær, eller veterinærmedicin, ved Københavns Universitet. Studiet går på dansk. 

Om utdanningen

Utdanningen er delt opp i en 3-årig bachelor og en 2,5-årig kandidat (master).

Du studerer helse og sykdommer hos dyr. Du lærer om dyrenes anatomi og fysiologi, dvs. hvordan dyrs kropper er bygd opp og fungerer, og om de biologiske prosessene som finner sted i kroppen.

En stor del av studiet handler om hvordan man forebygger og behandler sykdommer. Du studerer årsakene til at forskjellige sykdommer oppstår, hvordan de utbredes og hvordan man forhindrer spredning. Du får kunnskap om parasitter og mikroorganismer som virus, bakterier og sopp som ofte er en del av sykdomsbilde, og om hvordan de forskjellige sykdommer påvirker dyrene.

Du studerer også blant annet mathygiene, som handler om hvordan man holder matvarer fri for farlige bakterier, hvorfor bakterier som salmonella kan fremkomme i matvarer og hvordan vi kan bli kvitt dem.

Finn veterinærstudier i Danmark

Du kan studere til veterinær, eller veterinærmedicin, ved Københavns Universitet på Det Biovidenskabelige Fakultet.

Opptakskrav

Søknadsprosess

Godkjenning

Finansiering

Det er gratis for norske studenter å studere ved offentlige læresteder i Danmark.

På Lånekassens sider om utdanning i utlandet kan du se hva du kan få i stipend og lån.

I tillegg til finansiering fra Lånekassen finnes det også ulike statsstipend og skolestipender det går an å søke på.

Tre personer går oppover gaten i sentrum av skandinavisk by

Jeg har kommet inn på en skole i Danmark — hva nå?

Gratulerer! Nå bør du forberede deg på avreisen og oppholdet.