Som ANSA-medlem har du tilgang til gratis, digital psykologtjeneste i medlemskapet ditt. Tilbudet er for alle medlemmer, enten du har små eller store utfordringer i hverdagen. Du trenger ingen henvisning fra lege i forkant. Psykologene snakker norsk og er tilgjengelig både kveldstid og helg - med kort ventetid.

Slik får du tilgang til psykologtjenesten

Det er enkelt å benytte seg av ANSAs psykologtjeneste.

Slik gjør du det:

  • Send en kort e-post til sosialveileder@ansa.no hvor du skriver at du ønsker å prøve vårt online psykologtilbud. Du trenger ikke å fortelle noe om hvorfor du ønsker psykolog. Inkluder ditt ANSA medlemsnummer.
  • Du vil få en mail med en sikker lenke hvor du må registrere en profil og deretter velge mellom drop-in time eller behandlingstime. En drop-in time er for deg som trenger hjelp raskest mulig. Du blir oppringt av neste ledige psykolog. Bestiller du en behandlingstime, velger du det tidspunktet og den psykologen som passer for deg.
  • Psykologsamtalen foregår som en privat videosamtale mellom deg og psykologen til en avtalt tid. Ved registrering får du automatisk fire psykologtimer tilknyttet din brukerkonto. Du kan bruke disse når det passer deg. Husk at du trenger ikke benytte deg av alle de tildelte timene hvis du ikke har behov. 
  • Videre behandlingstimer bestilles deretter fra din brukerprofil på psykologtjenestens hjemmeside.  

ANSAs sosialveileder

Ønsker du å snakke med noen om utfordringer relatert til studier eller studiested? Eller er du usikker på hvilke behov du har, og om du trenger å snakke med en psykolog? Ta gjerne kontakt med vår sosialveileder for en veiledningssamtale for å kartlegge dine behov. Trykk her for å booke en tid som passer deg.

Les mer om ANSAs sosialveiledningstjeneste.

Hvem passer psykologtjenesten for?

Alle kan oppleve vanskelige perioder i livet, og studietiden er intet unntak. Har du forsøkt å snakke med venner, familie eller andre, men føler at du trenger mer profesjonell hjelp? Hvis du sliter med følelsesmessige problemer som går utover livskvaliteten din kan det være nyttig å snakke med en psykolog. Ikke vær redd for å be om hjelp hvis du er i en vanskelig livssituasjon.

Forsking viser at videobaserte psykologtjenester er spesielt godt egnet til behandling av lettere til moderate psykiske plager, slik som for eksempel stress, depresjon, søvnvansker og ulike typer angst. Men vi kan også hjelpe med andre typer utfordringer. Kvaliteten på tjenesten er sikret gjennom dyktige, autoriserte psykologer som benytter evidensbaserte metoder i behandlingen. Behandlingen er ment som kortvarig hjelp, og ikke som et langvarig behandlingsløp. 

Noen typiske utfordringer

Angst

Angstlidelser er de meste utbredte psykiske lidelsene i den vestlige verden. Det finnes mange former for angst, og den kan ramme uventet og plutselig. Det kan for eksempel være en frykt for å bli rammet av alvorlig sykdom eller en angst for å være sammen med andre mennesker. Noen kan også ha angst for nesten alt. Hos oss kan du få hjelp til å håndtere angsten.

Ensomhet

Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 er nesten hver tredje utenlandsstudent ensom i løpet av studietiden. Mange har forventninger om at studietiden skal være en tid med mye sosialt samvær og nye vennskap, og ensomheten kan derfor føles ekstra vanskelig.

Stress

Alle har en viss grad av stress i hverdagen, men vi skiller mellom positivt og negativt stress. Noen ganger kan det negative stresset ta overhånd slik at det kan bli vanskelig å konsentrere seg om studiene eller å sove. Vi kan hjelpe deg å finne teknikker for å både redusere og håndtere stresset bedre.

Spiseforstyrrelser

Mange studenter opplever at mat kontrollerer hverdagen, og trenger hjelp for å komme seg ut av et negativt mønster.

Depresjon

Depresjon i ferd med å bli den ledende årsak til sykdom i den vestlige del av verden – hver femte person vil bli rammet av depresjon i løpet av livet. Symptomene på depresjon kan være tristhet, irritabilitet, mindre energi eller mindre lyst til å gjøre ting som vanligvis gjør deg glad. Dette kan det være vanskelig å komme ut av på egen hånd, og her kan våre psykologer hjelpe med å bryte ut av negative tankemønstre.

Våre forebyggende kurs

ANSA holder webinarer om psykisk helse og livsmestring. Et webinar (online kurs) er i denne sammenheng et videoforedrag med profesjonelle psykologer hvor du som deltaker er anonym, men har muligheten til å stille spørsmål i en chat underveis. Psykologen har en praktisk tilnærming til temaet, og målet er at du som deltar skal sitte igjen med nyttige tips og verktøy for å bedre kunne håndtere utfordringene det fokuseres på.

Kommende webinar:

Her publiseres kommende webinar fortløpende.

Har du noen forslag til temaer du ønsker webinarer om? Vi vil høre fra deg! Send en e-post til sosialveileder@ansa.no.

Foto: Shutterstock/ Billion Photos