ANSA har et tett, livssynsnøytralt samarbeid med Sjømannskirken. Målet med samarbeidet er å gi deg trygghet når du studerer i utlandet, både i hverdagen og hvis du står i en krise.

Sjømannskirken har fem representanter som har som hovedoppgave å jobbe for og med studenter og unge nordmenn i utlandet. Disse representantene – fire studentprester og én diakon – reiser rundt i hvert sitt område av verden. De har også flere reisende (“ambulerende”) kollegaer som kan møte studenter i områder de selv ikke dekker. 

Les mer om Sjømannskirkens arbeid for studenter

Hvordan samarbeider ANSA og Sjømannskirken? 

ANSAs samarbeidsavtale med Sjømannskirken dekker både sosiale arrangementer, samtaletilbud og beredskap ved kriser. Dette kommer i tillegg til ANSAs sosiale arrangementer og velferdstilbud. ANSAs velferdstilbud inkluderer sosialveileder, online psykolog og tillitsvalgte TRIA-kontakter (Trygghet i ANSA). Samarbeidet med Sjømannskirken gir deg som ANSA-medlem flere arenaer hvor du kan treffe medstudenter og unge nordmenn i utlandet, eller prate med noen om både fine og vanskelige ting.  

Sjømannskirken samarbeider med ANSAs lands- og lokallag 

Sjømannskirken samarbeider tett med ANSAs lands- og lokallag, og de deltar gjerne på våre arrangementer. De inviterer også ANSA-medlemmer med på ulike arrangementer. Sjømannskirken er opptatt av at alle studenter og unge skal ha et så godt og trygt utenlandsopphold som mulig.

 

Sjømannskirken bistår deg i krisesituasjoner 

Sjømannskirken er en av ANSAs viktigste samarbeidspartnere når det kommer til beredskap og krisehåndtering ved større og mindre ulykker som involverer norske elever og studenter i utlandet. De driver også oppfølgende omsorgsarbeid etter slike kriser. 

Opplever du en krise i utlandet? 

Ring Sjømannskirkens beredskapstelefon 
Tlf: +47 951 19 181 

Les mer om Sjømannskirken og beredskap

 

Hva om jeg ikke er kristen? 

ANSA er en livssynsnøytral organisasjon. Selv om Sjømannskirken er en kirke, går samarbeidet vårt ut på å tilby omsorg, støtte og sosiale arrangementer til alle norske studenter i utlandet, uansett livssyn. 

I de tilfellene Sjømannskirken inviterer til et arrangement av kirkelig karakter, er de helt tydelige på det. Og husk: Tilbudet er uansett for alle!  

Snakk med en diakon eller studentprest 

Sliter du litt i det daglige og kunne trenge å prate med en person med taushetsplikt? Ta gjerne kontakt med Sjømannskirkens diakon eller studentprester, enten det oppleves smått eller stort! Det er alltid du som student som legger føringer for samtalen – ikke de.  

Sjømannskirkens representanter kan kontakte alle ANSAs tillitsvalgte, men de tar ikke ellers direkte kontakt med ANSA-medlemmer. Ønsker du besøk av Sjømannskirken på studiestedet ditt? Du er hjertelig velkommen til å kontakte dem, også om du ikke er tillitsvalgt! De reiser gjerne til deg, uansett om ANSA har lokallag der eller ikke.

 

Sjømannskirkens representanter for studenter 

Sverre Tofte 

Sjømannsprest Vest-Europa 

Sverige, Danmark, BeNeLux, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia, Portugal, Spania.

Kontakt Sverre

 


Hilde Sirnes 

Sjømannsprest Øst-Europa 

Latvia, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania og Kroatia.

Kontakt Hilde

 

Ingrid Ims 

Sjømannsprest Storbritannia og Irland

Kontakt Ingrid

 

Jofrid - bilde 1.jpg

Jofrid Landa 

Sjømannsprest Nord-Amerika 

Mexico, USA og Canada.

Kontakt Jofrid

 

 

Håvard Osland 

Diakon Australia, New Zealand og Bali

Kontakt Håvard

 

Sjømannskirken har også ambulerende prester i Afrika, Sør-Amerika og Asia.

 

Alle foto: Sjømannskirken