Danmark har noen av verdens beste utdanninger innen økonomi. Det er gratis for nordmenn å studere i Danmark. Populære og høyt rankede skoler er CBS, Copenhagen business school og Business skolen til Universitetet i Aarhus

Om utdanningen

Business (bedriftsøkonomi) heter almen erhvervsøkonomi på dansk. Dette er den mest populære studieretningen for nordmenn i Danmark. Samfunnsøkonomi heter bare økonomi. Du kan studere på dansk eller engelsk.

Les om økonomiutdanning i utlandet på ANSAs hovedsider om faget. Her finner du blant annet tips til hva du bør tenke på når du velger lærested.

Finne fag og lærested

Du finner frem til fagretning og lærested på UddannelsesGuiden.

 

Under kan du se hvordan du finner frem på CBS' nettsider.

 

Opptakskrav

Bachelor

Du finner fagkrav (adgangskrav) og snitt (adgangskvotienter) på søkemotoren UddannelsesGuiden, samt på lærestedets nettsider.

Førstegangsvitnemål

Du søker med førstegangsvitnemål. Norske tilleggspoeng som alder- språk- eller realfagspoeng telles ikke i utlandet. Du kan ikke forbedre karakterene dine til kvote 1 i Danmark.

Fagkrav til økonomistudier i Danmark

Matte

Typiske fagkrav til almen erhvervsøkonomi er S1+S2/R1 matematikk.

Engelsk

Engelsk B er et vanlig fagkrav for økonomisstudier. Om du mangler fagkravet kan du ofte ta en engelsktest for å dekke dette kravet. OBS! Sjekk alltid hvilken test og om skolen godtar test som unntak for kravet. 

Til CBS må du ta Cambridge-eksamen om du ikke har tatt Engelsk 1 i andreklasse. Du kan lese mer om hvor du kan ta denne testen på denne nettsiden.

CBS godtar:

Per i dag kan testen tas på Folkeuniversitetet i Sverige, Studieskolen i Danmark eller The London Exam Center.  For andre lokasjoner rundt i verden, se her.

OBS! 11 mai 2023 avholdes Cambridge C1 Advanced (Certificate of Advanced English) ved Rosenholm Campus i Oslo gjennom Folkeuniversitetet i Sverige. Registrer deg her. (obs! Få plasser!) Vi kjenner ikke til om det vil avholdes flere datoer enn denne. 

NB! Husk at fagkrav kan variere mellom ulike læresteder.  

Hvis du ikke har gått studiespesialiserende

I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav.

Oversette fagkrav og karakterkrav til dansk

På ANSAs side om studier i Danmark kan du lese om hvordan du oversetter norske fagkrav og karaktersnitt.

CBS Copenhagen business school

Det finnes mange linjer å søke på ved CBS, men den mest populære linja for norske studenter er Almen Erhvervsøkonomi, HADette er en treårig bachelorutdannelse i Business Administration, Economics and Business Administration. 

Snittet i 2022 for å komme inn på Erhvervsøkonomi, HA ved CBS var 7,8 på dansk, som tilsvarer 4,8 i (rent) norsk snitt.

Du kan søke i to kvoter, i kvote 1 søker du kun med snitt, og da trenger du ikke skrive motivasjonsbrev eller legge ved noe annet enn vitnemålet ditt.

I kvote 2 gjelder en helhetsvurdering av søker. Skal du søke andre retninger enn Almen Erhverv må du bl.a legge ved motivasjonsbrev. Gå inn på CBS sine nettsider og les mer om hva de krever i kvote 2.

Aarhus Universitetet

Et godt alternativ til CBS er Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences som også er både høyt ranket og akkreditert. Her var snittet for Erhvervsøkonomi i 2022 lavere enn CBS, det var 7,0 som tilsvarer 4,6 i (rent) norsk snitt.

Søknadsprosess Bachelor i Danmark

Skal du søke på en bachelorgrad søker du i perioden 1. februar-15. mars via søkeportalen Optagelse.dk. ANSA har utarbeidet en norsk veiledning til søknaden. Veiledningen finnes også på video.

 

Master i Danmark, Kandidat

Opptakskrav

Du finner opptakskrav på universitetenes hjemmesider under kandidat og optagelse. Hovedsakelig handler det om fag du skal ha hatt i bachelorgraden, og det blir spesifisert hvor mange studiepoeng du skal ha i de forskjellige fagene. Det er heller ikke uvanlig å måtte skrive et motivasjonsbrev om hvorfor du passer til utdanningen og senere yrket. Her skal egenskaper, erfaring og motivasjon henge sammen.

Søknad 

Du søker direkte til lærestedene. Søknadsfristene er ofte i mars eller april for opptak til høstsemesteret. En del mastergrader har også oppstart i januar, ofte med søknadsfrist i november.

Skolepenger og finansiering

Offentlig utdanning i Danmark er gratis. Som en hovedregel gir Lånekassen støtte til studier i Danmark som Statens uddannelsesstøtte har godkjent. 

Les om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

 

Bildebanner: Rueben Degiorgio