Medisinstudiet i Danmark er delt inn i bachelor (3 år) og kandidat (3 år). Studiet heter på dansk medicin eller lægevidenskab, og foregår på dansk. Studiet tilbys ved universitetene i København, Aarhus, Aalborg og Odense. Det er populært og gratis å studere medisin i Danmark.

Om utdanningen

Studiet er noe forskjellig oppbygd på de fire universitetene, men omfatter følgende fagområder:

Naturvitenskapelige basisfag som anatomi, biokjemi, fysiologi og humanbiologi.

Atferds- og samfunnsmedisinske fag, bl.a. psykologi, sosialmedisin og epidemiologi.

Parakliniske fag, fag som forbereder deg til å kunne utføre klinisk arbeid, for eksempel farmakologi og mikrobiologi.

Kliniske fag, som er bygget opp rundt undersøkelse og behandling av pasienten. En del av undervisningen er praktisk og foregår på sykehusavdelinger og hos praktiserende leger. Undervisningen i kliniske fag handler om barnesykdommer, psykiatri og kirurgi.

Undervisningen veksler mellom forelesninger, gruppeundervisning og seminarer.

En del av undervisningen er laboratorieøvelser. Den kliniske (praktiske) delen av utdanningen skjer først og fremst de tre siste årene, men dette varierer mellom de ulike studiestedene.

Les om medisinutdanning i utlandet på ANSAs hovedside om faget.

Aktuelle studiesteder

Norske studieplasser

Nordmenn søker på egne studieplasser i Danmark. Dette betyr i prinsipp at karaktersnittene for norske studenter ikke nødvendigvis vil være de samme som for danske studenter til samme studium.

København universitet tar opp 24 norske studenter hvert år, Syddansk universitet tar opp 15, Aarhus tar opp 21 og Aalborg 2 norske studenter. Se informasjon om søkekvoter under.

Norske elever med IB-vitnemål faller inn under norsk kvote.

Opptakskrav

Du må søke med førstegangsvitnemål. I Danmark har opptakskrav sammenheng med utdanningsbakgrunn. Dersom du ikke har gått studiespesialiserende på videregående, bør du forhøre deg med aktuelle læresteder om det tilkommer ytterligere fagkrav.

Danske fagkrav

 • Engelsk B (Internasjonal Engelsk VG2)

 • Matematik A (Matematikk R2)

 • En av følgende kombinasjoner:

  • Fysik B og Kemi B (Fysikk 1 og Kjemi 1) 

  • Kemi B, Biologi A og Fysik C (Kjemi 1, Biologi 1+2 og Naturfag) 

Se hva fagkravene tilsvarer på norsk.

Mangler du et eller flere fag for å søke, se ofte stilte spørsmål om studier i Danmark.

Har du gått IB? På nettsidene til de danske utdanningsmyndighetene kan du se hvordan fagene dine oversettes til dansk.

To søkekvoter – søk på grunnlag av karaktersnitt eller erfaring/test

Fagkravene som beskrevet over gjelder i begge søkekvotene. Du kan søke om opptak gjennom en kvote, eller i begge kvotene.

Kvote 1

Dersom du har karaktersnittet for å komme inn (uten norske tilleggspoeng), holder det at du søker i kvote 1. Dette er den største kvoten ved Aarhus-, Aalborg og Københavns universitet med hele 90 % av de norske studieplassene. Ved Syddansk universitet befinner 50 % av studieplassene seg i kvote 1. 

Karaktersnitt  - norsk kvote 2021

 • Københavns universitet: 10,8 - 5,6    (24 plasser)
 • Aarhus universitet:         10,4 - 5,5    (21 plasser)
 • Syddansk universitet:     10,8 - 5,6    (15 plasser)                      
 • Aalborg universitet:        Ikke offentligjort pga GDPR (2 plasser)

Se ofte stilte spørsmål om studier i Danmark for oversettelse av norske karakterer til danske.

Kvote 2 

I denne kvoten ønsker universitetene å finne den perfekte kandidaten for utdanningen og ikke minst yrket.

De tre universitetene med flest studieplasser legger vekt på opptakstest med etterfølgende intervju for aktuelle kandidater. Du må gå inn på universitetenes hjemmesider og lese om optagelse og kvote 2 for å se hva det enkelte universitet vektlegger i denne kvoten, og hvilke dokumentasjon de ønsker - om de ønsker dokumentasjon. 

Universiteter med testbasert opptak ønsker ofte ikke noen ytterligere dokumentasjon fra deg. 

Invitasjon til å registrere seg til testene sendes ut på e-post. Du finner testdatoene på universitetenes hjemmesider. 

Både Syddansk universitet og Aarhus universitet har opptakstest og intervju. Om du søker på begge, trenger du kun å ta en av opptakstestene, men må ta intervjuene hos hvert enkelt universitet. Les mer om dette på lærestedenes hjemmesider. Du må ha danske 6 i snitt for å delta på opptakstesten. 

Kontakt Syddansk Universitet for informasjon om hvordan testen skal gjennomføres. 

Du trenger ikke danske 6 i snitt for å delta på kvote 2-testen på København universitet. Du må reise til Danmark for å ta testen.  

Kvote 2 ved de ulike universitetene i Danmark

Hvordan søke medisinstudier

Søknadsfrist er 15. mars klokken 12.00. Du søker via Optagelse.dk, og kan begynne å søke fra cirka 1. februar.

Godkjenning av medisinstudiet

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Turnusordningen for leger

Den tidligere turnusordningen avvikles, og det innføres en obligatorisk LIS1 for alle legespesialitetene. Siste kull som gjennomfører turnus etter gammel ordning begynner i turnus 1. mars 2017. Les mer hos Helsedirektoratet.

Medisinutdanningen i 11 EØS-land gir ikke autorisasjon etter cand.med. Danmark er per 16.05.17 et av disse landene. Dersom du har studert i et av disse landene, må du gjennomføre turnustjeneste i studielandet før du kommer tilbake til Norge og søker om autorisasjon som lege.

Studenter som begynte medisinstudiet f.o.m. 2012 i et av de 11 EØS-land som ikke gir autorisasjon, vil dermed ikke automatisk kunne søke turnusstilling etter fullført studium ettersom autorisasjon er et krav for å kunne søke under den nye ordningen. Dette løses ved at du oppnår autorisasjon i landet hvor du uttdanner deg før hjemreise til Norge.

For å oppnå autorisasjon i Danmark, må du etter utdanningen gjennomføre klininsk basisuddannelse (KBU). Les mer kom KBU hos Sundhedsstyrelsen.

Skolepenger og finansiering

Offentlig utdanning i Danmark er gratis.

Les om finansiering fra Lånekassen på ANSA.no.

Jobbe ved siden av studiene

Blant annet i København velger mange medisinstudenter å jobbe som sykepleiervikarer ved siden av studiene. FADL, som er medisinstudentenes egen fagforening, tilbyr et kurs som gjør at man er i stand til å jobbe som sykepleiervikar på de forskjellige sykehusene.

Bannerfoto: Nelson L.