Medisinutdanningen i Polen er normert til seks år. Praksis er integrert i studiet og du har rett på automatisk godkjenning i Norge etter endt studium.

Undervisningen ved lærestedene som er listet opp på denne siden foregår på engelsk. Du finner nordmenn ved stort sett alle skolene. Til noen av skolene kan du søke via et norsk kontor (agent). Du finner lenker til disse kontorene/agentene i teksten ved hver skole. Les mer om det å søke via en agent.

 

Medisinstudier i Warszawa

Fagkrav

For å søke medisinstudier ved Medical University of Warsaw, må du ha vitnemål fra videregående skole. Det er ikke et formelt krav om realfag for å søke.

Engelsk

Det er krav om minimum 4 i engelskkarakter fra videregående. Dersom du ikke har det må du ta TOEFL-testen

Opptakstest

Man må bestå en opptaksprøve i biologi, kjemi og fysikk. Prøven er en flervalgstest med 100 spørsmål basert på fagkunnskap på nivå med fagene kjemi 1 og 2, biologi 1 og 2, samt fysikk 1.

Søknad

Du søker gjennom Sonor. Søknadsfrist er i slutten av april, med opptaksprøve i Oslo i mai.

Magnus studerer medisin i Warszawa 

Magnus studerer medisin  i Warszawa. Les om hans opplevelser fra studielivet i Polen. ANSAbloggen.

Medisinstudier i Poznan

Fagkrav

For å søke medisinstudier ved Poznan University of Medical Sciences, må du ha generell studiekompetanse med fagene biologi og enten kjemi eller fysikk.

Snittkarakter på disse fagene må være på over 4. Fagsammensetningen biologi 1+2, kjemi 1+2 og fysikk 1 anbefales.

Søkere som mangler ett eller to fag kan være aktuelle med annen relevant utdanning eller kompetanse. Gode matematikkferdigheter er også positivt.

Engelsk

Det er krav om minimum 4 i engelskkarakter fra videregående. Dersom du ikke har det må du ta TOEFL-testen

Opptakstest og intervju

Opptaket baserer seg på en skriftlig og muntlig test i fagene biologi, kjemi og fysikk, en kort personlighetstest samt motivasjonsintervju. Relevant arbeidserfaring eller erfaring fra frivillig arbeid teller positivt.

Søknad

Du søker gjennom Agder Vitenskapsakademi. Det kjøres to opptaksrunder, en med opptakstest og intervju i Oslo tidlig på våren og en i Oslo og Kristiansand nærmere sommeren. Søknadsfrist er ca 2 uker før opptakstest og intervju.

Les om Martins erfaringer som student i Poznan

Martin studerer medisin  i Poznan. Les om hans opplevelser fra studielivet i Polen. ANSAbloggen.

Medisinstudier i Bydgoszcz

Fagkrav

For å søke medisinstudier ved Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz, må du ha generell studiekompetanse med fagene biologi og enten kjemi eller fysikk.

Snittkarakter på disse fagene må være på over 4. Fagsammensetningen biologi 1+2, kjemi 1+2 og fysikk 1 anbefales.

Søkere som mangler ett eller to fag kan være aktuelle med annen relevant utdanning eller kompetanse. Gode matematikkferdigheter er også positivt.

Engelsk 

Det er krav om minimum 4 i engelskkarakter fra videregående. Dersom du ikke har det må du ta TOEFL-testen

Opptaksintervju

Alle søkere må gjennom et obligatorisk opptaksintervju på engelsk. Intervjuet har normalt et faglig fokus på biologi men vil også dreie seg om din motivasjon, utdanning og evt. erfaring fra relevant lønnet eller frivillig arbeid.

Søknad

Du søker gjennom Agder Vitenskapsakademi. Det holdes opptaksintervju i Oslo i mai måned. Søknadsfristen er 2 uker tidligere. Det kan også være mulighet for å søke utover sommeren, og helt ut i august, og avtale opptaksintervju i Bygdoszcz eller via Skype. Sjekk nettsidene til Agder Vitenskapsakademi for oppdaterte datoer.

Medisinstudier i Krakow

Jagiellionian University

Fagkrav

For å søke om opptak til medisinstudiet ved Jagiellionian University i Krakow, må du ha generell studiekompetanse med fagene kjemi 1+2, matematikk R1 eller S1+2, fysikk 1 og biologi

-det stilles ikke absolutt krav om biologi fra videregående skole for kandidater som søker etter første semester på vg3, men du må ha tilegnet deg kunnskaper tilsvarende humanbiologidelen på biologi 1+2 for å klare opptaksprøven.

Engelsk

Engelskkarakteren din må være minimum 4.

Opptakstest 

Alle kvalifiserte søkere får ta en opptaksprøve. Prøven er en flervalgstest som inneholder spørsmål i kjemi og biologi.

Søknad

Du søker gjennom European Educational Consultants innen begynnelsen av mai. Opptakstest holdes i Oslo i overgangen mai/juni.

Les om Marens første studieår i Krakow

Maren studerer medisin i Krakow, og er leder av ANSA Krakow. Les hennes opplevelser fra  førsteåret som student i Polen. ANSAbloggen.

 

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University

Fagkrav

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University tar opp søkere på grunnlag av generell studiekompetanse og karakterer i fagene biologi eller kjemi.

Engelsk

Det er krav om B2 nivå i engelsk. Du kan dokumentere engelsknivået ved enten å ta TOEFL eller IELTS engelsktester.

Opptak

Opptaket baseres på karaktersnitt fra vitnemålet.

Søknad

Du søker direkte til skolen. Søknadsfristen er i slutten av august hvert år.

Medisinutdanning i Gdansk

Fagkrav

For å søke medisinstudier ved Medical University of Gdansk, må du ha generell studiekompetanse med biologi 1 og 2 samt kjemi 1 og 2 fra vgs.

Engelsk

Engelskkarakteren din må være minimum 4.

Opptaksprøve

Multiple choice test med to deler; biologi og kjemi. Basert på resultatet vil det bli bestemt hvorvidt du skal ha intervju i tillegg. Søkere som mangler fordypning i enten biologi eller kjemi vil få en utvidet skriftlig opptaksprøve (50 spørsmål på 60 minutter).

Søknad

Du kan velge om du vil søke enten via Bjørknes Høyskole eller Agder Vitenskapsakademi. Det holdes opptaksprøve i Oslo i mars og mai/juni. Det kan også være muligheter for opptakstest i Gdansk i juni og juli.

 

Medisinstudier i Lodz

Medical University of Lodz

Fagkrav

For å kunne søke medisinstudier ved Medical University of Lodz, må du ha generell studiekompetanse og full fordypning og gode karakterer innen to av følgende fag: kjemi, biologi, fysikk, matte.

Engelsk 

Det er krav om TOEFL eller IELTS-test for å dokumentere engelsknivå.

Opptaksintervju

Realfagskunnskapene dokumenteres i et 30 minutters opptaksintervju over Skype

Søknad

Du søker direkte til skolen. Søknadsperioden starter i januar, og avsluttes i midten av juli. Intervjuene starter opp i april.

Medisinstudier i Wroclaw

Wroclaw Medical University

Fagkrav

Wroclaw Medical University tar opp søkere på grunnlag av generell studiekompetanse og karakterer i fagene biologi, kjemi, og fysikk eller matte fra videregående skole. Det er ingen opptaksprøve eller intervju.

Engelsk

Hvis man har karakter 4 eller bedre i engelsk fra videregående holder dette. Hvis ikke må man ta en TOEFL eller IELTS-test for å dokumentere engelsknivå.

Opptak

Søkerne med best karakterer kommer inn. Snitt kan dermed ikke offentliggjøres på forhånd.

Søknad

Du søker direkte til skolen her: https://www.ed.umed.wroc.pl/medicine-enrolment.

Søknaden åpner vanligvis i slutten av februar og fristen er i begynnelsen av juli hvert år.

Ta gjerne kontakt med ANSAs lokallag i Wroclaw, som også har laget denne fine veiledningen for hvordan du kan søke til medisinstudier i Wroclaw Søknadsprosess.pdf

 

Medisinstudier i Szczecin

Pomeranian Medical University

Fagkrav

For å søke deg til medisinstudier ved Pomeranian Medical University i Szczecin må du ha generell studiekompetanse. Flere kombinasjoner av fagsammensetninger kvalifiserer for opptak, men du må ha hatt minimum to av fagene kjemi, biologi eller fysikk. Ett av fagene må du ha lest fire semestre.

Engelsk

Det er krav om TOEFL eller IELTS-test for å dokumentere engelsknivå. Karakterer fra vgs. teller ikke.

Opptak

Opptaket er basert på fag og karakterer på vitnemålet. Det totale snittet uten tilleggs-poeng bør ligge over 4, men det er realfagskarakterene som er avgjørende.

Søknad

Søknader behandles i flere omganger og første runde med søknadsbehandlinger vil være mai/juni og deretter med jevne mellomrom. Søknadsfristen er i slutten av juli.

 

 

 

Kielce, Katowice, Lublin, Olsztyn, Bialystok

Medisinstudier i Kielce

Fagkrav

Opptaket ved Jan Kochanowski University er basert på generell studiekompetanse med fagene biologi eller kjemi (med ekstra fordypning) samt fysikk eller matte. Ta direkte kontakt med universitetet for ytterligere detaljer.

Engelsk

Det er krav om TOEFL eller IELTS-test for å dokumentere engelsknivå. Du må ha minimum 87 på TOEFL eller 6,5 i score på IELTS

Opptak

Du tas opp på grunnlag av karakterene dine i ovennevnte realfag. Motivasjonsbrev er del av søknaden.

Søknad

Du søker online direkte til skolen. Søknadsfrist midt i september før skolestart.

Medisinstudier i Katowice

Fagkrav

Opptaket ved Medical University of Silesia i Katowice er basert på generell studiekompetanse og resultatene av en opptakstest holdt i Katowice hver høst og vår.

Engelsk

Det er krav om TOEFL eller IELTS-test for å dokumentere engelsknivå.

Opptakstest

Du kan velge om den muntlige opptaksprøven skal være innen fagene: kjemi og biologi, kjemi og fysikk eller biologi og fysikk.

Søknad

Du søker direkte til skolen. Søknadsfrist er i midten av august før skolestart.

 

Medisinstudier i Lublin

Fagkrav

Opptakskrav til Medical University of Lublin er generell studiekompetanse med gode karakterer i fagene biologi, kjemi og fysikk eller matte.

Engelsk

Det er krav om TOEFL eller IELTS-test for å dokumentere engelsknivå.

Opptakstest

Multiple Choice opptaksprøve på 3x 45 minutter med spørsmål fra fagene biologi og kjemi samt fysikk eller matte

Søknad

Du søker direkte til universitetet. Opptak både høst og vår. Opptakstest for høstopptak holdes i Lublin i slutten av juni.

Medisinstudier i Olsztyn 

Fagkrav

Opptakskrav til University of Varmia and Masuria i Olsztyn er generell studiekompetanse og opptakstest i fagene biologi, kjemi og fysikk.

Engelsk

Det er krav om TOEFL eller IELTS-test for å dokumentere engelsknivå.

Opptakstest

Spørsmålene tar utgangspunkt i biologi, kjemi og fysikk, men opptak baseres bare på de to fagene du svarer best på, det tredje vil bli tatt vekk

Opptak

Du søker direkte til universitetet. Søknadsfrist i begynnelsen av juni. Opptakstest holdes både i Olsztyn og utenlands. Kontakt opptakskontoret for spørsmål om hvor du kan ta testen utenfor Polen.

 

Medisinutdanning i Bialystok

Fagkrav

For å søke opptak til medisinstudier ved Medical University of Bialystok, må du ha generell studiekompetanse med kjemi og enten biologi, fysikk eller matte. Ett av fagene må du ha lest i fire semestre.  

Engelsk

Det er krav om TOEFL eller IELTS-test for å dokumentere engelsknivå. Karakterer fra vgs. teller ikke.

Opptak

For å ha best mulig sjanse for opptak bør karakterene i disse fagene ligge på minst 4. Opptaket er basert på fag og karakterene på vitnemålet og ikke opptaksprøve. Karaktersnittet ditt bør ligge over 4, men det er realfagskarakterene som er avgjørende.

Søknad

Søknader behandles i flere omganger og første runde med søknadsbehandlinger vil være mai/juni og deretter med jevne mellomrom. Søknadsfristen er i slutten av juli.


Skolepenger og finansiering

Lånekassen gir støtte til utdanning ved offentlig godkjente læresteder for høyere utdanning i Polen. Studier tilrettelagt på engelsk tar skolepenger og koster mellom 80-150 000 kroner per år.

Godkjenning av medisinstudier fra utlandet

For å jobbe som lege i Norge må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Les mer om autorisasjon på ANSAs hovedside om medisinutdanning i utlandet.

Skoleåret 

Semesteret starter ca. 1. oktober.

Nyttige lenker

Les ANSAmedlemmenes egne erfaringsrapporter på ANSAbloggen

Erfaringsrapporter fra Polen via Norsk medisinstudentforening.