Forbered deg til generalforsamlingen

Hjem /

Forbered deg til generalforsamlingen

På generalforsamlingen er du med og tar de store avgjørelsene! Skal du delta og lurer på hvordan du skal forberede deg? Vi hjelper deg med det praktiske!

| Sist oppdatert: | Forfatter: ANSA
Personer klapper under ANSAs generalforsamling 2023

Tid og sted

ANSAs 68. generalforsamling (GF) møtes helgen 5.-7. juli 2024 på Quality Hotel Hasle Linie.

Romfordeling og betaling

Delegater vil hovedsakelig fordeles på dobbelt- og trippeltrom. Delegater, observatører og frivillige får dekket kost og losji. Delegater kan også søke om reiserefusjon etter GF.

Hva skal jeg pakke til GF?

Husk å pakke utstyr til PC og mobil, samt legitimasjon.

I tillegg til vanlige klær kan det være fint å pakke et ekstra fint antrekk til bankettmiddagen på lørdag. Dette kan for eksempel være bunad, dress eller fin kjole, men her er alt lov!

Forbered deg til årets saker

På GF møtes deltakere som har vært med tidligere og deltakere som er med for første gang. Uansett om du er erfaren eller ny på GF, oppfordrer vi alle delegater til å sette seg godt inn i sakspapirene og øvrige dokumenter. Årets dagsorden, tidsplan, info om valgkandidater og annen relevant informasjon vil du finne i ressursbanken for GF.

Bli med på workshop

For at alle deltakere skal få best mulig utbytte av GF, holder vi workshop i starten av helgen. Dette bidrar til å skape interesse for saker som er viktige det året. Dessuten blir du tryggere på å bidra i viktige diskusjoner og det er enklere å forme eventuelle endringsforslag i sakene.

Vi forventer at deltakere som har vært med på GF før, bistår nye deltakere med å finne seg til rette og sette seg inn i de større sakene.

Vi benytter DigDem

Alle deltakere, både de som deltar fysisk og de som deltar digitalt, skal bruke plattformen DigDem til å følge saksgangen og avgi stemme. Kun delegater kan stemme.

Mennsker stor og klapper under ANSAs generalforsamling 2023

Forstå generalforsamlingen

Synes du generalforsamlingen er innviklet? Frykt ikke! Klikk deg gjennom ordlisten, så får du forklart hvordan det hele foregår.

Valg under generalforsamlingen

Under GF velges personer til følgende verv:

  • President
  • Hovedstyre
  • Ordførerkollegium
  • Kontrollkomité
  • Valgkomité

Alle kandidater får anledning til å presentere seg under programmet fredag, og vil holde en to minutters appell under valget lørdag. Presidentkandidater får holde en tre minutters appell.

Reiserefusjon etter generalforsamlingen

Du kan få refundert reiser i Norge til og fra GF. Dette gjelder for eksempel hvis du er hjemme i Norge og reiser fra en annen by, eller hvis du har utgifter til lokal, kollektiv transport til og fra eller i Oslo.

Blir hele reisen dekket?

Hvor stor andel du får refundert avhenger av hvor mange som søker om refusjon. Vi har en refusjonspott som vi fordeler så rettferdig som mulig. Maksbeløp per delegat er satt til kr 1000, men ved mange søkere kan beløpet bli lavere.

Hva kreves av meg?

For å få dekket reise innenlands må du velge den billigste realistiske reisemåten og ta vare på alle kvitteringer. Etter GF vil du få tilsendt et refusjonsskjema du skal fylle ut og sende tilbake sammen med kvitteringer. Skjemaet må sendes innen 3 uker etter avsluttet generalforsamling.

Kvinne i oransje genser sitter på en seng og jobber med PC

Lurer du på noe om GF?

Har du spørsmål om tilrettelegging under GF, å stille til valg, eller annet?

ANSA skuffet på vegne av norske medisinstudenter i Danmark

Hjem /

ANSA skuffet på vegne av norske medisinstudenter i Danmark

Det er legemangel i Norge, men norske leger utdannet i Danmark må gjennomføre praksis to ganger. Regjeringen har ennå ikke kommet frem til en løsning for å godkjenne dansk praksistjeneste. ANSA-president Anna Handal Hellesnes er skuffet på vegne av norske medisinstudenter.

| Sist oppdatert: | Forfatter: ANSA
Anna Handal Hellesnes 2024


I dag lanserte helse- og omsorgsministeren Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027. Her var det ventet en utredning av spesialistforskriften §18 første ledd, for å åpne opp for at leger som har gjennomført praktisk tjeneste i et annet EU/EØS-land, etter søknad og konkret vurdering av læringsmål kan få godkjent hele eller deler av den praktiske tjenesten som LIS1-tjeneste. Denne utredningen skulle i utgangpunktet ha kommet tilbake til Stortinget innen utgangen av 2022.

— Sløsing med tid

Nå er ANSA frustrert over at helse- og omsorgsdepartementet ennå ikke har kommet frem til en løsning, særlig for norske medisinstudenter fra Danmark.

— På vegne av norske medisinstudenter i utlandet er jeg skuffet over at det ennå ikke er løst. Dette er sløsing med samfunnets og enkeltindividets tid, sier ANSA-president Anna Handal Hellesnes.

— Rapport på rapport har understreket legemangel og behov for helsepersonell i Norge. Her er det godt kvalifiserte kandidater som er klare til å bidra fullt ut i det norske helsevesenet. I stedet må de gjenta praksis de allerede har gjennomført, og ta opp sårt trengte plasser på LIS1.

To år på overtid

I planen står at det at regjeringen skal gjennomgå spesialistforskriften for å legge opp til større fleksibilitet i LIS1-ordningen, og med det godkjenning av allerede gjennomført praktisk tjeneste.

— Selv om det kan tolkes som positive signaler i meldingen, kommer dette to år på overtid og det ligger ingen løsning på bordet for kandidatene som står i dette nå, sier en oppgitt Hellesnes.

ANSA understreker at norske studenter skal ha valgfrihet til å bestemme hvor man ønsker å utdanne seg og eventuelt hvor man vil starte på spesialistutdanning. Nordmenn som studerer medisin i utlandet, bidrar med viktig arbeidskapasitet i det norske helsevesenet, samtidig som de tar med seg verdifull internasjonal erfaring hjem til Norge.

— Det er uholdbart at norske studenter utdannet i utlandet igjen ser seg nødt til å ta veien til retten for å få godkjent sin kompetanse, sier Hellesnes, og viser til det pågående søksmålet hvor 180 norske leger sammen med Legeforeningen har stevnet staten.

Pressekontakter

Ung, smilende kvinne sitter på huk

Anna Handal Hellesnes

Aurora Ørstavik

Aurora Ørstavik

Lys murbygning med en løve i stein utenfor

ANSAs politiske arbeid

Vil du vite mer om hvordan ANSA jobber politisk for å fremme utenlandsstudenters interesser?

Juvenarte 2024: Årets vinnere

Hjem /

Juvenarte 2024: Årets vinnere

Årets fagjury har valgt to vinnere av Juvenarte 2024: Henrik Nordahl vinner førsteprisen og Anna Rogneby andreprisen. Se kunstverkene og les om hvorfor disse ble juryens favoritter!

| Sist oppdatert: | Forfatter: ANSA
Henrik Nordahl og Anna Rogneby er vinnerne av ANSA Juvenarte 2024

Det var rekordhøy deltagelse i ANSA Juvenarte 2024. Vi fikk inn 26 bidrag fra nåværende og tidligere kunst- og designstudenter i utlandet.

Vi har nå gleden av å kunngjøre at fagjuryen har valgt sine to favoritter i årets mønstring: Førsteprisen går til Henrik Nordahl og andreprisen går til Anna Rogneby. De vinner hvert sitt kunstnerstipend på henholdsvis kr 20 000 og kr 10 000!

Henrik Nordahl

Henrik Nordahl

Vinner av førsteprisen på kr 20 000

Henrik Nordahl har en master i Fine Arts fra Parsons School of Design i New York. Han deltar med et skulpturprosjekt med papir som hovedmateriale.

Et tilfeldig funn

– Prosjektet jeg søker med har sitt utspring fra undersøkelser jeg jobbet med under masteren min i New York og tar utgangspunkt i en eske med papirruller jeg fant i en container, forklarer Nordahl i beskrivelsen av verket.

– Papirrullene brukes konvensjonelt i konstruksjon som skjøt for gipsvegger. Deres utseende er i utgangspunktet intetsigende – helt vanlige ruller med hvitt papir som enkeltvis ikke ville tiltrukket min oppmerksomhet, men slik jeg fant dem samlet i flertall inviterte de til forestillinger om sammenstilling og konstruksjon.

Gjallarhorn Henrik Nordahl

– Jeg eksperimenterte meg frem til en metode for å gi form til rullene ved å trekke ut midten som et teleskop. Jeg ble fascinert av hvordan dette fullstendig endret rullens utseende og lignet mer noe man ville funnet i naturen: et horn, en konkylie, et frø eller en spire av et slag. Formen var gjenkjennbar, men likevel tvetydig.

Samarbeid med materialet

– Teknikkene og behandlingsmetodene jeg har brukt til å utforme skulpturene er et resultat av hva jeg anser som et samarbeid med materialet. I håndteringen av papirrullene prøver jeg å ‘lytte’ til materialet og dens responsivitet til ulike forhold jeg utsetter det for.

– I starten eksperimenterte jeg med måter å farge papiret på med ulike fargepigmenter, men dette føltes påtvunget og “unaturlig”. Hvordan kunne jeg endre utseende på papiret basert på dens iboende egenskaper?

Frequencies Henrik Nordahl

Nordahl brukte en vinkelsliper til å kutte i rullene mens de var sammenrullet for å se hva som ville skje når han trakk dem ut.

– Dette gav dem et helt nytt utseende, som et slangeskinn. Jeg lot samtidig merke til at der jeg hadde kuttet hadde papiret blitt svidd. Dette ledet meg til å bruke en gassbrenner til å ‘farge’ rullene. Jeg fortsatte å utvikle disse teknikkene til et formspråk som henter inspirasjon fra strukturer man finner i naturen: konseptet av å repetere én form i ulike konstellasjoner med avvik som generer en organisk arkitektur, på lik linje med de mest fundamentale byggesteinene i universet: atomer.

Natur mot sivilisasjon

Nordahl forklarer at skulpturene er et forsøk på å viske ut grensene mellom forhistoriske systemer og moderne form:

– Et visuelt tidsregister som samtidig er fortid, nåtid og fremtid, og tilbyr et skeivt blikk på vårt forhold til naturen. Min fascinasjon for materialer har ledet meg til å utforske konsepter rundt «livlighet» i materialer. Jeg undersøker de tingene som blir forkastet som resultat av vårt materielle forbruk, og stiller spørsmål ved om deres historier og “minner” er innebygd i selve deres materialitet. Jeg gjenbruker og rekontekstualiserer materialene med en tilnærming til filosofiske spørsmål om menneskets tilstand og vårt forhold til naturen. Hvilke historiske narrativer har spilt en rolle for å sette naturen/»det ville» opp mot sivilisasjon/»det sofistikerte»?

Frequencies Henrik Nordahl
(Foto: Henrik Nordahl)
Frequencies Henrik Nordahl
(Foto: Henrik Nordahl)
Vessel Henrik Nordahl
(Foto: Henrik Nordahl)

Dette sier juryen om Henriks bidrag

– Henrik Nordahl har imponert juryen med sine taktile skulpturer. Både utførelsen,
presentasjonen og refleksjonene er gode, og viser både modenhet og profesjonalitet. Henrik legger vekt på den kreative prosessen bak det ferdige verket, og viser at et uedelt og skjørt materiale som papir kan transformeres til en elegant kunstgjenstand. Henriks skulpturer spiller på assosiasjoner til den organiske verdenen, og leker med kontraster mellom det tøyelige på den ene siden, og det motstandsdyktige på den andre.

Anna Rogneby

Anna Rogneby

Vinner av andreprisen på kr 10 000

Anna Rogneby er en 22 år gammel fotograf fra Toten. Hun bor for tiden i Nederland hvor hun studerer fotografi ved Royal Academy of Art i Haag. Tidligere har hun studert kunstfotografi ved Norsk Fotofagskole, samt deltatt på mentorprogrammet «Unge Fotografer» ved Henie Onstad Kunstsenter. Hun deltar med fotografisamlingen The Corner of a Circle, en samling av (til nå) 40 fotografier.

Kunsten i det hverdagslige

– Gjennom mine fotografier ønsker jeg å gi oversette og såkalte uviktige elementer vi omgir oss med i hverdagen ekstra oppmerksomhet, forklarer Rogneby i sin beskrivelse.

– Jeg arbeider mye med observasjon, både av de fysiske omgivelsene jeg befinner meg i, men også av mennesker og deres væremåter, bevegelser og ikke-verbal kommunikasjon. Jeg ønsker at bildene mine skal være noe man kan hvile blikket på, men hvor man likevel kjenner litt motstand. Gjennom å koble det jeg observerer med mine egne erfaringer og følelsesliv svermer prosjektene mine rundt tematikker som relaterer til mentale stadier kombinert med samfunnsstruktur.

Anna Rogneby

The Corner of a Circle

By looking at everyday objects, on the border within and beyond their expected appearance or context, I examine the boundaries between familiarity and displacement. We are always trying to understand our surroundings, searching for a way to make sense, and to find our place. Shaped by humans who are trying to sort things out are all these elements left behind. It is as if they, too, are searching to find their place, looking for a corner in a circle.

Anna Rogneby

The project is rooted in the fundamental elements of photography: stopping time, depicting something for you to observe it more closely. To not only recognize but to see, to perceive these slightly out of place elements.

Anna Rogneby

By using the camera as a tool for seeing, it serves as both a means to connect with the surroundings but also a device that distances, alienates, and transforms the world into a flat representation, once again taking it out of place. On the other hand, to represent something is a way we human order things to make sense of the world. It becomes a way of giving care, and is one way to give it a place.

Anna Rogneby
Foto: Anna Rogneby
Anna Rogneby
Foto: Anna Rogneby
Anna Rogneby
Foto: Anna Rogneby
Anna Rogneby
Foto: Anna Rogneby
Anna Rogneby
Foto: Anna Rogneby
Anna Rogneby
Foto: Anna Rogneby

Dette sier juryen om Annas bidrag

– Anna overbeviser med sitt presise kunstneriske blikk. Hun har et øye for detaljer, ser poesien i det enkle, og bruker uperfekte og tilsynelatende banale hverdagslige gjenstander til å skape vakre komposisjoner.

Tekst og bilder er hentet fra ansajuvenarte.no.

Les mer om Juvenarte

Banner Juvenarte med person ved bord

Vil du lese mer om Juvenarte?

Besøk ANSA Juvenartes egen nettside for å lære mer om mønstringen og se tidligere vinnere!

Juvenarte 2024: Møt årets deltakere

Hjem /

Juvenarte 2024: Møt årets deltakere

ANSA Juvenarte 2024 fikk inn rekordmange bidrag fra norske kunst- og designstudenter i utlandet. Bli kjent med årets deltakere og utforsk bidragene før vinnerne kåres!

| Sist oppdatert: | Forfatter: ANSA
Person ved et trommesett

ANSA Juvenarte er en årlig, digital kulturmønstring og kunstpris for nåværende eller tidligere norske kunst- og designstudenter i utlandet. Den 23. februar kårer en fagjury bestående av etablerte norske kunstnere vinnere av en første- og andrepris. Vinnerne mottar et kunstnerstipend på henholdsvis 20 000 og 10 000 kroner!

Gjennom Juvenarte får nye, norske kunstnere og designere et sosialt og profesjonelt fellesskap og en digital utstillingsplattform for et norsk publikum. Vårt mål er at deltakelse i Juvenarte skal gi en skikkelig kickstart på kunstnerkarrieren!

Les også:

Ny rekord i årets Juvenarte

Juvenarte 2024 fikk inn hele 26 bidrag, noe som er ny rekord! Vi venter spent på juryens avgjørelse, men i mellomtiden kan du bli bedre kjent med årets deltakere og lese om alle de flotte bidragene. Klikk på et portrett for å lese om deltakeren hos ANSA Juvenarte!

Deltakere i ANSA Juvenarte 2024

Sigrid Sand Angelsen

Sigrid Sand Angelsen

Utøvende samtidsmusikk

Anne Marte Aure

Anne Marte Aure

Arkitektur

Hermod Ringset Bentsen

Hermod Ringset Bentsen

Komposisjon

Kasparas Brazovskis

Kasparas Brazovskis

Billedkunst

Ingrid Falk-Pedersen

Ingrid Falk-Pedersen

Installasjon

Adele Finsrud

Adele Finsrud

Motedesign

Agnes Enger Guttormsgaard

Agnes Enger Guttormsgaard

Tegneserie

Ollie Hermansson

Ollie Hermansson

Performance

Pia Høie Holgersen

Pia Høie Holgersen

Grafisk design

Katinka Adelen Holt

Katinka Adelen Holt

Kortfilm/animasjon

Cora Hovet

Cora Hovet

Dokumentar

Anisha Kahn

Anisha Khan

Grafisk design

Karsten Krogh-Hansen

Karsten Krogh-Hansen

Billedkunst

Erlend Peder Kvam

Erlend Peder Kvam

Tegneserie

Ingeborg Kolstad

Ingeborg Kolstad

Koreografi

Karsten Larsen

Karsten Larsen

Installasjon

Madelen Isa Lindgren

Madelen Isa Lindgren

Skulptur

Magnus Austad Løkken

Magnus Austad Løkken

Komposisjon

Henrik Nordahl

Henrik Nordahl

Skulptur

Anna Rogneby

Anna Rogneby

Fotografi

Hannah Røsholt Siger

Hannah Røsholt Siger

Komposisjon

Ingvill Statle Skjørten

Ingvill Statle Skjørten

Utøvende samtidsmusikk

Solveig Skogdal

Solveig Skogdahl

Utøvende klassisk musikk

Petter Skurdal

Petter Skurdal

Koreografi og utøvende dans

Maria Riise Vinje

Maria Riise Vinje

Fotografi

Sunniva Wyller

Synniva Wyller

Billedkunst

Banner Juvenarte med person ved bord

Vil du lese mer om Juvenarte?

Besøk ANSA Juvenartes egen nettside for å lære mer om mønstringen og se tidligere vinnere!

På tide å se utenlandsstudentene! 

Hjem /

På tide å se utenlandsstudentene! 

ANSA gratulerer Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) som studentenes minister. Vi forventer en statsråd med reelle ambisjoner for internasjonalisering.

| Sist oppdatert: | Forfatter: ANSA
Anna Handal Hellesnes ANSA

Senterpartiets eget partiprogram legger til grunn at alle studier bør ha utveksling eller utenlandsopphold integrert i studieløpene. De peker også på at vi må tilrettelegge for at flere studenter tar hele eller deler av graden sin i utlandet. Likevel har det vært minimalt med konkrete tiltak for å fremme internasjonalisering av høyere utdanning de siste årene. Målene er klare, vedtatt av Stortinget gjennom mobilitetsmeldingen og gjenspeilet i Senterpartiets eget partiprogram. Nå ber vi om at Hoel er statsråden som setter arbeidet i gang. 

Norge går glipp av viktig kompetanse 

Hvert år tar rundt 20 000 norske studenter en hel grad eller deler av utdanningen sin i utlandet. Disse studentene bidrar med nye perspektiver, kunnskap og kompetanse som er helt essensielt for Norge. Likevel møter de barrierer og et byråkrati som ikke alltid anerkjenner den kompetansen de har med seg i bagasjen. Vi forventer at statsråden vil prioritere en forbedring av godkjenningsordningene og sikre at overgangen fra studier i utlandet til norsk arbeidsliv er så sømløs som mulig.

Studiestøtten må opp til et bærekraftig nivå

Norge trenger utenlandsstudenter, men da må studier i utlandet være tilgjengelig for alle. Tilgang på studier og hvor man kan studere bestemmes i dag av hvilken økonomisk bakgrunn man har. Stipendandelen av skolepengestøtten må økes til 70% for alle, så alle har et reelt valg om å velge studier i utlandet.

På vegne av norske studenter i utlandet ber vi den nye ministeren om å følge opp de to siste økningene i studiestøtten, og løfte studiestøtten til et bærekraftig nivå som gjør at alle studenter kan leve under verdige forhold, uten å være avhengig av støtte hjemmefra. ANSA ber Hoel øke studiestøtten til fattigdomsgrensen, slik den er definert av EU. 

Sandra Borch, Anna hHandal Hellesnes og Oddmund Løkensgard Hoel
ANSA har hatt god dialog med Hoel i hans gamle rolle som statssekretær. Foto: Kunnskapsdepartementet.

God studentvelferd gir bedre studiekvalitet 

Det kommer Norge til gode å investere i studenter. En viktig del av dette innebærer å investere i studenters ve og vel. En student som har det bra, er en god student. Et godt faglig og sosialt nettverk, rådgivningstjenester og beredskap under studiene er avgjørende for å håndtere utenomfaglige forstyrrelser.

Uforutsigbar finansiering av velferdstilbud

For norske studenter i utlandet er ANSA den sikreste leverandøren av velferdstjenester. ANSA sørger for at norske studenter i utlandet har tilgang til sosialveileder, psykologtimer og egne trygghetskontakter. Selv om viktigheten av arbeidet vi gjør bekreftes gang på gang, er finansieringen uforutsigbar. Hoel har nå ansvar for å sikre stabil og forutsigbar finansiering av norske utenlandsstudenters velferdstilbud.  

Avslutningsvis ser vi frem til fortsatt god dialog og godt samarbeid med Hoel, en mann som kjenner sektoren godt både fra sin tid som statssekretær og fra eget arbeidsliv. Vi forventer at Hoel ser studenter som den investeringen vi er og prioriterer politikken deretter. 

Lys murbygning med en løve i stein utenfor

ANSAs politiske arbeid

Vil du vite mer om hvordan ANSA jobber politisk for å fremme utenlandsstudenters interesser?

Bli ANSA-ambassadør på avreiseseminarer

Hjem /

Bli ANSA-ambassadør på avreiseseminarer

På starten av året gjør vi oss klare for avreiseseminarer rundt om i landet. Vil du bli ANSA-ambassadør og snakke om medlemskap for kommende utenlandsstudenter?

| Sist oppdatert: | Forfatter: ANSA
Tre personer sykler langs en brygge

Det er semesterstart i Norge, og det betyr at vi i ANSAs sekretariat begynner å gjøre oss klare for avreiseseminarer ved studiesteder og hos agenter rundt om i landet.

Hva er et avreiseseminar?

Et avreiseseminar er et informasjonsmøte for kommende utenlandsstudenter, og her får de vite om ting de bør tenke på før de reiser. Arrangøren (et studiested eller en agent) får gjerne besøk av aktører som bidrar med nyttig informasjon, som for eksempel ANSA. Sjømannskirken, som vi arbeider tett med, er ofte også med.

ANSA deltar på så mange avreiseseminarer vi klarer i de største byene, både fysiske og digitale. Det er viktig at så mange som mulig av kommende utenlandsstudenter vet at vi finnes, kjenner til medlemstilbudet vårt og skaffer seg studentforsikring.

Tre unge personer går over en plass

Vil du hjelpe oss med formidling?

Vi ønsker å nå ut til enda flere studenter ved flere studiesteder enn det vi klarer i dag. Derfor søker vi flere nåværende og tidligere utenlandsstudenter som vil være ANSA-ambassadører og representere ANSA på avreiseseminarer.

Jobben er et engasjement hvor og varighet og omfang avtales individuelt for hver ambassadør. Arbeidet honoreres etter faste satser for ulike seminartyper og du får dekket reisekostnader.

Oppdatering:

Vi har fått inn mange søknader fra medlemmer og har derfor stengt søknadsskjemaet. Følg med i ANSAs kanaler for utlysninger til andre engasjement!

Hva gjør en ANSA-ambassadør?

Som ANSA-ambassadør vil du representere ANSA på ett eller flere avreiseseminarer. Du vil bidra med dine personlige erfaringer fra utlandet og formidle hvorfor det er lurt å være ANSA-medlem.

Du kan for eksempel fortelle om noen av medlemstilbudene du er glad for at du har hatt i løpet av utenlandsoppholdet, eller kanskje du har opplevd en situasjon da du var glad du hadde studentforsikring? Sånne ting er det fint for andre studenter å høre om før de reiser!

Du vil få en presentasjon om ANSA til å vise frem, og du får opplæring i den på forhånd. Vi gir deg også et presentasjonskurs dersom du ønsker det. Du trenger ikke inngående kunnskap om avreise- og studieforberedelser. Det tar vi andre oss av!

Et fleksibelt engasjement

Seminarene foregår gjennom hele året, men de aller fleste holdes i januar, juni, september og desember. Engasjementet er fleksibelt, og du er selv med på å bestemme hvor mange seminarer du vil delta på.

Fordeler med å være ANSA-ambassadør

For å kunne bli ANSA-ambassadør må du:

  • Være eller ha vært medlem i ANSA
  • Ha tid ved siden av studier eller jobb til å delta på minst ett avreiseseminar, men helst flere

Vi ønsker oss også spesielt medlemmer som bor eller har base andre steder enn Østlandet. Her skulle vi gjerne hatt bedre fysisk tilstedeværelse!

Oppdatering:

Vi har fått inn mange søknader fra medlemmer og har derfor stengt søknadsskjemaet. Følg med i ANSAs kanaler for utlysninger til andre engasjement!

Kvinne med rødt hår og blå bluse smiler

Utforsk ANSAs karrieretilbud

Vil du styrke dine jobbmuligheter under og etter utenlandsstudiene? Utforsk ANSAs karrieretilbud for medlemmer!

Slik får du mest mulig ut av ANSA karrierekafé

Hjem /

Slik får du mest mulig ut av ANSA karrierekafé

ANSA karrierekafé er et populært, lavterskel og uformelt arrangement. Møt spennende arbeidsgivere og aktører, snakk med andre medlemmer og utforsk mulighetene! Her får du tips til hvordan du får mest mulig ut av arrangementet.

| Sist oppdatert: | Forfatter: ANSA
Kvinne med lys hijab på kafé

1. Ha det gøy!

Karrierekafeen er bygget opp rundt at vi skal ha det hyggelig sammen. Vårt mål er å gi deg lav terskel for å prate med arbeidsgiverne, andre medlemmer og oss i ANSA sentralt.

Slapp av og ha det gøy, så får du mer ut av programmet. Ta deg litt varm drikke, det kan hjelpe litt på selvtilliten!

2. Bli med på hele karrierekafeen

Det sier seg kanskje selv, men noe av det beste du kan gjøre for å få mest mulig ut av karrierekafeen, er å være med på hele arrangementet.

CV- og søknadsveiledning

Vi tilbyr CV- og søknadsveiledning på karrierekafeen. Dette er helt valgfritt, og du melder deg på dette ved ankomst. Det er lurt å være tidlig ute på grunn av et begrenset antall plasser!

Husk å ta med deg CV og eventuelle søknadsbrev og stillingsutlysninger, slik at vi kan gi deg relevant veiledning.

3. Forbered spørsmål til aktørene

Det mange spennende aktører til karrierekafeen. Det kan være lurt å forberede spørsmål til alle disse, også til dem som ved første øyekast ikke virker så relevante for din utdanning eller interessefelt.

Hver bedrift har ansatte fra mange forskjellige fagfelt i mange ulike roller, så det det er fint å få kartlagt mulighetene selv om din karrierevei ser litt annerledes ut så langt.

Hånd skriver med penn på papir

4. Skriv notater

Hvis du hører noe du synes er interessant eller som du ikke skjønner, er det greit å skrive det ned. Du får mange inntrykk på et arrangement som karrierekafeen, og det er fort gjort å gå i surr med hvem som har sagt hva, eller glemme hva du skulle spørre om.

5. Snakk med mange

Ikke vær redd for å by på deg selv og snakke med dem du møter. Henvend deg til både arbeidsgiverne og andre medlemmer. ANSA sentralt vil også være der, og vi synes alltid det er gøy å slå av en prat om studier, utlandet og veien din videre!

Lurer du på hvordan du skal starte en samtale?

Det beste du kan gjøre er å stille spørsmål og virkelig lytte. Du vet aldri hvem som har gjort hva eller hvem som kjenner hvem. Gå inn i samtalen med en holdning om at alle er interessante, du må bare finne ut hvordan.

Hvem er de og hva har de studert? Hvor i utlandet har de vært? Hvordan har de kommet seg dit de er nå, og hvor ønsker de seg videre? Hva gjør de på fritiden? 

Husk – du er blant ANSA-entusiaster, så du har i hvert fall det til felles med alle!

Les også

To kvinner går med skolesekker og smiler

Bli med på karrieredag!

På ANSA karrieredag møter du spennende arbeidsgivere og får lære mer om dine muligheter i det norske arbeidslivet. Bli med og få nyttig påfyll om arbeidsmarkedet og teknikker som hjelper deg som jobbsøker!

Lær et nytt språk med Gymglish

Hjem /

Lær et nytt språk med Gymglish

Som ANSA-medlem får du rabatt på språkkurs fra Gymglish. Vil du lære deg studielandets språk, friske opp språkkunnskapene dine eller lære deg et nytt språk for moro skyld? Da bør du prøve Gymglish-metoden!

| Sist oppdatert: | Forfatter: ANSA
Banner Gymglish presentasjon av ulike språkkurs

Utforsk språk med ANSA og Gymglish

Å lære et språk er en fantastisk måte å utforske og fordype seg i en helt ny verden av kulturer og opplevelser på. Når du begir deg ut på nye eventyr som student i utlandet, blir fremmedspråk en stor del av hverdagen din. Vil du lære deg studielandets språk, friske opp språkkunnskapene dine eller lære deg et nytt språk bare for moro skyld? Sjekk ut Gymglish! 

Eksklusivt tilbud til ANSA-medlemmer

ANSA og Gymglish samarbeider om et eksklusivt medlemstilbud på Gymglish’ nettbaserte språkkurs.

Du får én måned med gratis leksjoner og deretter 20 % rabatt hver måned. Tilbudet gjelder alle ANSA-medlemmer, både studenter og alumni!

Hva er Gymglish?

Gymglish er en morsom og interaktiv måte å lære språk på. Språkkurset tilbyr korte og personlige leksjoner som er skreddersydd for deg i en travel hverdag og som kan tilpasses mange ulike situasjoner.

Kurset er ikke som den tradisjonelle språkundervisningen du hadde på skolen. I stedet for pugging og terping på grammatikk følger du en personlig læringsserie der du ser og lytter, bruker det du har sett og hørt aktivt, og ser resultater med én gang. Hver leksjon tar bare 10-15 minutter!

Velg mellom fem ulike språkkurs

Gymglish produktkort
Wunderbla produktkort
Frantastique produktkort
Hotel Borbollón produktkort
Saga Baldoria produktkort

Hvorfor funker Gymglish?

Takket være en original historie, finurlige karakterer og autentiske kulturelle referanser, øker Gymglish motivasjonen din og hjelper deg så du ikke stopper opp i språkopplæringen.

Du får én leksjon hver dag, enten i innboksen din eller i Gymglish-appen, slik at du kan ta med deg kurset uansett hvor du reiser. Appen er tilgjengelig for Android og iOS.

Leksjonene er enkle å følge, og med humor bakt inn i hver leksjon er det gøy å lære. Hvis du noen gang har vurdert å lære et nytt språk eller ønsker å fortsette på reisen mot å snakke flytende, har du sjansen nå! Med Gymglish og ANSA har det aldri vært et bedre tidspunkt å begynne på.

Slik benytter du deg av medlemstilbudet

Alt du trenger å gjøre for å komme i gang med Gymglish, er å melde deg på språkkurset. Klikk på knappen og skriv inn e-postadressen din, så er det gjort!

Som ANSA-medlem får du én måned med gratis leksjoner og deretter 20 % rabatt hver måned. Den gode nyheten er at du ikke forplikter deg til å kjøpe hele kurset. Du abonnerer så lenge du ønsker, og den eksklusive ANSA-rabatten blir automatisk lagt til i bestillingen!

Tekst: Gymglish og ANSA

Ung kvinne smiler med lukkede øyne mens det snør

Bli medlem i ANSA

Det er lurt å bli medlem i ANSA når du skal eller har studert i utlandet! Du får en rekke fordeler som gir deg en trygg og morsom studietid og en bedre overgang til arbeidslivet.

Økning i studiestøtten

Hjem /

Økning i studiestøtten

SV og regjeringen er blitt enige om statsbudsjett. Studenter i utlandet kan glede seg over at studiestøtten øker med over 1200 kroner i måneden, fra 1. august 2024.

| Sist oppdatert: | Forfatter: ANSA
Anna Handal Hellesnes i strikket genser med ANSA på

Omsider ble regjeringspartiene sammen med SV enige om neste års statsbudsjett. SV har fått gjennom en økning på 10 prosent i studiestøtten til norske studenter.

Dette innebærer at basisstøtten for heltidsstudenter vil øke med 1250 kroner i måneden, slik at den havner på kr 151 698 kroner i året.

— Dette er sårt trengt for norske utenlandsstudenter, sier president i ANSA, Anna Handal Hellesnes.

— Vi er glade for at SV har prioritert studentene i forhandlingene, og for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lyttet.

Ønsker seg EUs fattigdomsgrense

ANSA har lenge vært tydelige på et ønske om at studiestøtten fra Lånekassen økes til fattigdomsgrensen slik den defineres av EU, uten at låneandelen økes.

Fattigdomsgrensen for enslige defineres av EU som 60 prosent av medianinntekt. Siste oppdaterte tall fra SSB viser til 2021, hvor dette lå på 251 600 kroner årlig.

— Denne økningen er et viktig steg på veien til en bærekraftig og levedyktig studiestøtte. Studiestøtten legger premissene for studietiden, og er styrende for hvem som har mulighet til å velge studier i utlandet.

— Vi er likevel ikke helt i mål. Mye av økningen i studiestøtten er allerede spist opp i svak kronekurs, inflasjon og dyrtid, sier presidenten.

Les også

Lys murbygning med en løve i stein utenfor

ANSAs politiske arbeid

Vil du vite mer om hvordan ANSA jobber politisk for å fremme utenlandsstudenters interesser?

Slik takler du eksamensangst

Hjem /

Slik takler du eksamensangst

Eksamensperioder kan være vanskelig å stå i, og noen opplever så mye stress at det påvirker helse og prestasjoner negativt. Les våre tips for å takle eksamensangst og eksamensstress bedre.

| Forfatter: ANSA
Mann i hvit T-skjorte bruker en Mac

Som utenlandsstudent ligger det alltid en eksamen eller oppgaveinnlevering i horisonten. Det kan være utfordrende å skulle prestere sitt beste over tid, og mange studenter sliter med å hente seg inn og finne roen når semesteret nærmer seg slutten. For noen blir stresset så høyt at de opplever eksamensangst.

Hvor vanlig er eksamensangst?

Studentenes Helse – og trivelundersøkelse 2022  svarte så mye som 48% av studentene at de plages svært mye eller en del av eksamensangst.

5% svarte at de har brukt legemidler i løpet av studietiden, enten for å øke konsentrasjonsevnen, oppnå våkenhet og heve energinivået, eller for å roe seg ned før en eksamen. Dette tallet har heldigvis gått noe ned siden forrige undersøkelse i 2018, men vi ønsker at ingen skal føle behov for å ta legemidler for å presse seg selv lenger eller overkomme stress og angst i forbindelse med studier og eksamen.

Selv om det ikke finnes noen mirakelkur for eksamensstress og eksamensangst, har vi noen tips som kan gjøre eksamensperioden litt enklere å stå i. Men la oss først ta en nærmere titt på stress.

Hva er egentlig stress?

Det er viktig å huske på at stress er en naturlig og nødvendig respons på eksponering for trusler. Det er en fysiologisk respons som vi mennesker har hatt så lenge vi har levd på jorden og som har sikret vår overlevelse som art.

Ulv flekker tenner

Eksamen eller farlig dyr?

Problemet med stressresponsen er at kroppen vår ikke klarer å skille mellom reelle farer (som for eksempel at et dyr vil spise oss) og psykologiske trusler (som for eksempel en eksamen). Når vi opplever en psykologisk trussel går vi inn i det samme reaksjonsmønstret som ved en reell fare, og de samme responsmekanismene utløses som hvis vi skulle løpe fra et farlig dyr.

Dette er grunnen til at vi kan få hjertebank, svette, høy puls, spente muskler og pustevansker når vi gruer oss til noe. Dette skjer blant annet fordi kroppen vår utskiller stresshormonene adrenalin og kortisol, og dette kan for mange føre til mye ubehag, angst og frykt.

Ulike typer stress

Det finnes ulike typer stressresponser, og noen av dem er faktisk bare bra for deg i kortere perioder. Stress gjør deg skjerpet til å yte mer, og i kortere perioder gjør det at du kan prestere bedre. Dette kalles gjerne positivt stress.

Det som ikke er så bra, er å å stå i en stressreaksjon over for lang tid. Langvarig stress tar mye av kapasiteten din og tærer på kroppen og psyken. Dette kalles derfor for negativt stress.

Kvinne ligger lent mot en parkbenk med bok over ansiktet

Fra negativt til positivt stress

Forskere har undersøkt hvordan vi kan omgjøre det negative stresset til et mer positivt stress. For å få til en slik omgjøring må vi endre måten vi oppfatter trusselen på.

Hvis du klarer å betrakte det ubehagelige, altså eksamen, som en utfordring i stedet for noe skremmende, er det lettere å beholde kontrollen og prestere bedre.

Endre tankemønstrene dine

Å endre tankemønstrene dine kan være første steg mot å ha det bedre før eksamen og prestere bedre. I stedet for å tenke «dette klarer jeg ikke”, bør du heller si til deg selv: ”Eksamen er en utfordring for meg, men jeg er godt forberedt og skal gjøre mitt beste.” 

Fem tips for å takle eksamensstress og eksamensangst bedre

Det krever en liten innsats å jobbe med endring av tankemønstre, men premien er vel verdt det. Hvis det er kort tid til eksamensdagen eller innleveringsfristen, finnes det alltid ting du kan gjøre for å prøve å senke stressnivået og roe angsten før siste innspurt. Her får du fem tips:

1. Lag deg gode rutiner for søvn 

Dette bør du starte med i god tid før eksamen, men det er likevel aldri for sent. God søvn er viktig uansett hvor mange dager det er til eksamen.

Stå opp og legg deg til faste tider, også i helgene. Unngå hard trening rett før leggetid og gjør heller avslapningsøvelser for god innsovning. 

2. Forbered deg ekstra godt

Det finnes flere ting du kan gjøre for å forberede deg til eksamen. Øv deg godt på det faglige stoffet, og øv foran venner eller familie (dette er spesielt viktig ved muntlige eksamener). Du kan også lage deg en prøveeksamen, gå opp ruta til eksamenslokalet og besøke lokalet hvis det er mulig. Da kan du kjenne på hordan det oppleves å være der, og angsten kan bli mindre på selve dagen.

Kvinne sitter på gulvet med lukkede øyne og bena i kors

3. Lær deg å slappe av

Yoga og meditasjon er aktiviteter som kan lære deg å slappe av og å møte stress på en bedre måte. Mindfulness er en øvelse som brukes av mange, ikke bare før større prestasjoner, men også i hverdagen.

Husk også å ta pauser i løpet av dagen hvor du puster godt.

4. Følg gode ernæringsråd

Sørg for å spise både godt og sunt både før og på eksamensdagen. Du bør ikke drikke alkohol dagen før, eller altfor mye kaffe på selve eksamensdagen — dette gjør det motsatte av å roe ned nervene. 

5. Endre ditt tankemønster

Språk er makt, og den talen du holder for deg selv dag etter dag former hverdagen, selvtilliten og selvfølelsen.

Vi tror på ordene vi forteller oss selv, så i stedet for å tenke på alt som kan gå feil, bør du derfor forsøke å tenke positive tanker. Det kan for eksempel være «jeg kan dette» og «jeg er godt forberedt.» Forsøk også å plassere deg selv i et positivt scenario hvor du lykkes med eksamen.

Du kan skrive positive setninger på Post-it-lapper og feste dem rundt omkring hjemme, slik at du jevnlig blir minnet på dem. Si dem også høyt til deg selv. I starten kan det føles rart og uvant å tvinge seg til si positive ting man ikke egentlig føler, men etter hvert vil ordene bli en mer naturlig del av deg, og vil forme måten du tenker på.

Lykke til med eksamensinnspurten!

Kvinne med svart hår ligger i sengen med PC og hund

Trenger du noen å snakke med?

Som ANSA-medlem har du tilgang til gratis samtale med sosialveileder og psykolog. Les mer og bestill time her:

Billig og gratis utdanning i utlandet

Hjem /

Billig og gratis utdanning i utlandet

Utenlandsstudier trenger ikke å være dyrt. Det finnes mange muligheter for gratis eller billig utdanning i utlandet! Se våre tips til land med attraktive og rimelige studietilbud og meld deg på webinar.

| Sist oppdatert: | Forfatter: ANSA
Lesesal med store vinduer, gamle pulter og grønne lamper

Mange tror det er dyrt å studere i utlandet. Det stemmer at det finnes studiesteder som tar mye i skolepenger, men det finnes faktisk ganske mange muligheter for gratis og billig utdanning i utlandet!

Det er lurt å bruke litt tid og undersøke mulighetene før du bestemmer deg for hvor du skal studere. Hvis du vil ha et billigst mulig studieopphold, bør du sjekke ut ulike alternativer og finne deg et studiested med lave eller ingen skolepenger i et land med gunstige levekostnader. Da kan studieoppholdet i utlandet faktisk ende opp med koste mindre enn studier i Norge.

Hva regnes som billig?

Når vi i ANSA snakker om billig utdanning i utlandet, mener vi studier som koster maks kr 50 000 i årlige skolepenger.

Webinar om gratis og billig utdanning

Gratis og billig utdanning i Europa

Hvis du ønsker å ta gratis eller billig utdanning i utlandet, trenger du ikke reise så langt. For nordmenn er det er Europa som har flest muligheter for gratis og billig utdanning. Her er det mange spennende studieland å oppdage! I tillegg er det generelt billigere med studentforsikring innenfor Europa enn utenfor.

Personer sitter med ryggen til på benker under blomstrende kirsebærtrær

Norden

I Norden finner du gratis studier ved utdanningsinstitusjoner av høy kvalitet. Hvis du tenker at det ikke er så eksotisk å studere så nære hjemme, bør virkelig du ta en nærmere titt på våre flotte naboer! København, Stockholm og Helsinki er vakre kystbyer med et hav av tilbud innen kultur og opplevelser som er spennende for en student fra Norge.

Byport med stor skulptur foran åpen plass

Tyskland

Studier ved offentlige universitet i Tyskland er gratis. Som i Norge er de fleste universitetene og høgskolene i Tyskland offentlig eid og derfor gratis for både tyske og internasjonale studenter. Du betaler bare en administrasjonsavgift tilsvarende semesteravgiften i Norge. I tillegg er det billigere å bo og leve som student i Tyskland enn i Norge.

Tyskland har noen av de beste og eldste universitetene i verden og er verdensledende innen mange felt.

Mange land har lavere levekostnader enn Norge

Det er en kjent sak at det å bo og leve i Norge er dyrt, og at Oslo er en av de dyreste byene. Slik er det i de fleste andre land. Det er gjerne dyrest å bo i hovedstaden og i de store byene, men ikke i alle land. Visste du for eksempel at Berlin er en av de rimeligste byene i Tyskland?

Det finnes fine verktøy på nettet for å finne ut hva det koster å bo å leve rundt om i verden. Vi bruker ofte denne kalkulatoren for å sammenligne priser på det å bo og leve rundt omkring i verden.

Handlegate med kirke i enden av gaten

Irland

Irland er et spennende studieland med kort reisevei. Dette er det billigste engelsktalende landet i Europa å studere i, og har spennende historie, kultur og natur. Hovedstaden Dublin er en drømmedestinasjon for mange, og her finner du blant annet det prestisjefylte universitetet Trinity College.

bygg i gammelby ved vannkanten i Flandern

Andre europeiske land

Reiser du litt lenger sør i Europa finner du billige studiemuligheter i Frankrike og Nederland. Disse landene har både rimelige studier og kanskje litt lengre somre og mer behagelig vær enn vi har her hjemme. 

Hvis du velger et offentlig lærested og studerer på landets eget språk, er det tilnærmet gratis å studere i Spania, Italia, Østerrike og Belgia.

Utenlandsstudier gir Norge nødvendig kompetanse

Norge trenger flere som snakker tysk og flere som har studert teknologiske fag i utlandet. Det finnes gode teknologiuniversiteter i Sverige, Nederland, og Tyskland, og i alle disse landene kan du studere gratis eller til en rimelig penge.

I Frankrike finnes det et eget stipend for å studere ved Institut national des sciences appliquées de Toulouse (INSA).

Koreansk hus ved vannet. Et fjell stikker opp bak trærne i bakgrunnen.

Billig utdanning i Afrika og Asia

Det finnes flere muligheter for billige studier utenfor i Afrika eller Asia. Du kan finne rimelige studier på engelsk i både Sør-Afrika, Sør-Korea, Japan og Kina.

Slik gjør du sluttsummen mindre

Få støtte til språkkurs 

For deg som ser etter gratis eller billig utdanning i utlandet, er det flere muligheter hvis du vil studere på landets eget språk. Om du for eksempel vil studere på tysk i Tyskland, på fransk i Frankrike eller lære deg et helt annet språk, kan du få lån og stipend fra Lånekassen til å ta språkkurs i inntil ett år før du begynner på studiene.

Søk på stipender

Lånekassen er norske studenters beste venn, men det finnes andre kilder til økonomisk støtte om du er tidlig ute og gjør deg flid med søknaden.

I noen land kan du søke stipender direkte fra lærestedene, som for eksempel i USA. Der kan du også være aktuell for idrettsstipend om du driver med idrett på høyt nivå. Andre land har statsstipender du kan søke på, som for eksempel Japan og Kina.

Her i Norge finnes det også mange lokale stipender og legater som du kan kvalifisere til som utenlandsstudent. Søker du og får mange nok innvilget, kan det bety en god slump med penger!

Ung mann med solbriller leser på en benk

Alt du trenger å vite

Drømmer du om å studere i utlandet, men er usikker på hvordan du går frem?

Har du vurdert å si opp forsikringen?

Hjem /

Har du vurdert å si opp forsikringen?

Mange utenlandsstudenter har vanskeligheter med å få pengene til å strekke til, og ser seg om etter måter å spare på. Det er lurt! Men hvis du har vurdert å si opp forsikringen, bør du la det være.

| Sist oppdatert: | Forfatter: ANSA
Mann på skateboard er i ferd med å falle

I en periode med prisstigning og svak kronekurs opplever mange studenter at lommeboken krymper raskere enn tidligere. Pengene rekker ikke like langt, og for utenlandsstudenter er det heller ikke bare-bare å jobbe i studielandet. Mange ser seg om etter nye måter å kutte månedlige og årlige kostnader på.

Ønsket om en romsligere økonomisk hverdag gjør at studenter generelt ofte nedprioriterer viktige ting som lege- og tannlegebesøk. Flere utenlandsstudenter har også begynt å si opp forsikringsavtalene sine selv om de fortsatt bor og studerer i utlandet. Det er lett å tenke at risikoen for å bli utsatt for en ulykke, tyveri, eller andre uhell i utlandet er såpass liten at det er verdt å spare pengene. Men er det det?

Ikke si opp forsikringen!

Er ANSA studentforsikring en av de kostnadene du har vurdert å kutte? Dette er noen grunner til at det er en dårlig idé:

Ung kvinne ligger i en sykehusseng

1. Skyhøye kostnader ved sykdom og skader

Å bli syk eller skadet i utlandet er svært kostbart, og det er begrenset hva som dekkes av Helfo og norske myndigheter. Det hender dessverre at noen blir sittende igjen med enorm gjeld etter ulykker i utlandet, og det er ikke uvanlig at det økonomiske tapet også går ut over familie og venner som ser seg nødt til å hjelpe.

Med en forsikring trenger du derimot ikke å bekymre deg for kostnader som påløper når du er syk eller om du blir skadet. I en situasjon der det viktigste du bruker energi på, er å bli bra igjen, er dette en trygghet du ikke skal undervurdere. Forsikringen er viktig, ikke bare for deg, men også for dine nærmeste.

2. Du må vente lenger på legetime

I ANSA studentforsikring er det inkludert online, norsktalende lege som er åpen hver dag, hele året, og som er tilgjengelig uansett hvor du befinner deg i verden. Tjenesten er superenkel og trygg å bruke! Du slipper å vente på ordinær legetime og du slipper å være redd for å bli misforstått på det lokale språket.

3. Du må selv dekke tap av mobil og PC

En stjålet mobiltelefon eller PC er dyrt å erstatte. Dersom du skulle være uheldig og bli utsatt for tyveri mens du er utenlandsstudent, vil dette være dekket av ANSA studentforsikring.

4. Du får ingen utbetaling ved skadet eller tapt innbo

Du eier mer enn du tror. Har du råd til selv å erstatte verdiene dine om det for eksempel skulle skje et innbrudd, en brann eller vannlekkasje i boligen din? Sett gjerne opp en omtrentlig oversikt over hva tingene dine er verdt. Da får du et mer realistisk bilde over hva det egentlig innebærer å erstatte dem. Det kan hende du får deg en liten overraskelse!

Les forsikringsavtalen din nøye

Pass på at du leser forsikringsavtalen din nøye for å se hva forsikringen dekker og ikke. Enkelte situasjoner kan gi rett på dekning av enkelte ting, mens andre situasjoner ikke gir det.

Forsikring gir en tryggere studiehverdag

ANSA studentforsikring er en investering i en tryggere studiehverdag i utlandet. Dette er særlig viktig i en tid som av flere grunner kan være vanskelig økonomisk. Når lommeboken krymper er det ikke rom for mange uforutsette utgifter, men forsikringen sørger for at du får forutsigbarhet og trygghet. Ikke kvitt deg med den!

Lege behandler brukket hånd

Ikke glem forsikring i utlandet!

Du er ikke automatisk forsikret når du kjøper medlemskap i ANSA. En vanlig reiseforsikring er ikke nok når du skal studere utenlands, men ANSA studentforsikring er derimot skreddersydd for deg som skal studere utenfor Norge. Den er kun for medlemmer av ANSA.