Mange studenter har i disse dager fått brev fra Lånekassen med informasjon om at skolepengestøtten er redusert som følge av valutajustering.

Valutajustering av hele skolepengestøtten ble bestemt innført av Kunnskapsdepartementet og Stortinget fra-og-med skoleåret 2015-2016 etter ønske fra ANSA. Skolepengestøtten består av en stipenddel og en lånedel, samt evt. et tilleggsstipend på toppen. Før 2015-2016 var det kun stipenddelen som ble justert dersom den norske kronen svekket seg mot den lokale valutaen. Konsekvensen av dette var at ved store valutasvingninger, som de vi så vinteren 2014-2015, var det mange norske studenter, spesielt i Storbritannia og USA, som måtte ut med mange titalls tusen kroner av egen lomme for å dekke skolepengene. Dette gjorde studentene til ufrivillige valutaspekulanter, og skapte stor økonomisk usikkerhet.

ANSA hadde i mange år jobbet med å sikre studentene mot valutasvingningene, og det store kronefallet denne vinteren gjorde at politikerne lyttet. Fra og med det kommende skoleåret, 2015-2016, ble det derfor bestemt at hele skolepengestøtten skulle valutajusteres, ikke bare stipenddelen. Dette går imidlertid begge veier. Når den norske kronen svekker seg får du som student mer fra Lånekassen slik at du har omtrent like mye i den lokale valutaen. Men når den norske kronen styrker seg, slik som vi har sett det siste halvåret, blir regnestykket omvendt. Du får mindre fra Lånekassen men fortsatt omtrent like mye i den lokale valutaen.

Valutajusteringen foretas på bakgrunn av endringer i kursen mellom 1. april og snittkursen i november. Med mindre du som student kan påvise at Lånekassen har gjort en regnefeil er det ingenting man kan klage på.

Innføringen av full valutajustering av skolepengestøtten kom etter at norske utenlandsstudenter gjennom mange år var ofre for til dels store og plutselige kursendringer, og var en stor seier for ANSA. Målet med justeringen er økonomisk stabilitet, ikke at utenlandsstudentene plutselig skal få et romsligere budsjett. Derfor går støtten opp når kronen svekkes, og ned når kronen styrkes.

 

Les mer her: