Tall fra NOKUTs studiebarometer for 2017 viser tydelige tegn på at satsingen på økt utveksling er for svak hos norske høyere utdanningsinstitusjoner. Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) mener institusjonene i stor grad svikter studentene ved å ikke legge til rette før økt internasjonalering.

Pressemelding fra ANSA 05.02.2018

-Tallene viser helt tydelig at studenter som reiser ut, over både korte og lengre perioder opplever stort faglig utbytte og økt motivasjon. Dette har ANSA og mange andre sagt i flere år. Allikevel er det helt tydelig at institusjonene ikke tar tak, sier present i ANSA Ole Kristian Bratset.

Tallene fra NOKUTs studiebarometer viser svak integrering av internasjonale studenter, og manglende studiemuligheter på engelsk ved norske universiteter og høgskoler. ANSA mener dette burde alarmere institusjonene.

-Det er viktig for studenter å tilegne seg internasjonal kunnskap, og få innsyn i andre tankesett og kulturer. I all den tid dette arbeidet er så svakt i Norge, bør dette være et enda sterkere incentiv for å oppfordre studenter til å reise ut. Institusjonene har et ansvar for å gjøre utveksling til normen, ikke unntaket. Nå svikter de på alle fronter, fortsetter Bratset.

Mange av studentene som velger å ikke reise på utenlandsopphold gjennom sin studietid opplever rom for å dra på utveksling, men at det er andre faktorer som gjør at de blir hjemme. Dette knytter seg til for dårlig praktisk tilrettelegging, at institusjonene ikke motiverer studentene til å reise ut, og at man er i en livssituasjon som gjør det hele umulig.

-Institusjonene informerer ikke studentene godt nok og oppfordrer dem ikke til å reise ut. Dette til tross for at de fleste høyere utdanningsinstitusjonene har ganske hårete mål hva gjelder utveksling. Dette er direkte svakt, og viser at institusjonene ikke tar seg selv eller sine studenter på alvor hva gjelder internasjonalisering, avslutter Bratset. 

Kontakt:
Ole Kristian Bratset
president@ansa.no
Tlf: 906 51 156 
Pressefoto