Drømmer du om å studere i utlandet? Her har vi samlet våre ti beste tips, som steg for steg gjør drømmen til virkelighet!

1. Velg studieland

Du kan reise hvor du vil i hele verden – tenk det! Men for mange alternativer kan også oppleves forvirrende. Skaff deg derfor oversikt - her har ANSA Infosenter skrevet om hele 49 studieland!

ANSA-land

I ANSA-verden har vi 27 land, vi kaller dem ANSA-land og du finner oversikten over dem her. I disse landene er det dannet landsstyrer av norske studenter og det vil det være et godt, norsk nettverk dersom det er viktig for deg.

Snakk med noen som er der

Ta kontakt med ANSAs frivillige kontaktpersoner - de befinner seg i utlandet akkurat nå og kan fortelle deg om sine erfaringer. Det kan være alt fra om du trenger å ta med deg vinterjakke, til hvordan du kommer deg til skolen.

Bestem deg for om du vil lære et nytt språk

Klart du vil! Ingenting er morsommere enn å lære en ny kultur å kjenne – og den beste måten å gjøre det på er gjennom å lære språket. Nå gir Lånekassen deg også støtte til å ta språkkurs ellet et helt språksemester til alle språk, med unntak av engelsk, svensk og dansk.

Oversikt over hvilke undervisningsspråk som er aktuelle ved de ulike lærestedene finner du under hvert enkelt lands side - som feks:

2. Finn riktig skole for deg

Etter du har bestemt deg for hvilket land du ønsker å dra til, er det på tide å finne aktuelle skoler du kan gå på.

Bruk en god søkemotor

Google er god til mye, men til å finne skoler, universiteter og læresteder er det heller landets egne utdanningssøkemotorer du bør bruke.

Her er et utvalg:

Lånekassens søkemotor

Se hvor nordmenn har studert i løpet av de tre siste årene.

3. Undersøk opptakskravene

Hva kreves for å komme inn på ditt drømmestudie?

Ofte er minstekravet for opptak til høyere utdanning i utlandet generell studiekompetanse. En del studier har også bestemte fagkrav, krav om relevant praksis eller opptaksprøver.

Her finner du informasjon om opptakskrav:

  • ANSAs fagsider
  • Søkemotorene som nevnt over
  • Skolenes egne nettsider (under «entry requirements» eller «admission»)
  • Er du usikker? Send e-post til det internasjonale kontoret ved skolen og spør!

Verdt å merke seg:

  • I de fleste land gjøres det en helhetsvurdering av søkeren, og det er ikke bare karaktersnittet som teller!
  • Tilleggspoeng og realfagspoeng teller ikke i utlandet

4. Finn ut hvordan du søker!

De fleste skoler i utlandet krever at du søker direkte til dem. Se ANSAs søknadsveiledninger eller ta kontakt med ANSA Informasjonssenter for å finne ut hvordan du skal gå frem.

Søkningsveiledning fra en representant ved skolen

Noen skoler har representanter i Norge som kan hjelpe deg med søknadsprosessen. For at du skal kunne vite at disse kontorene er trygge å søke gjennom har ANSA opprettet etiske retningslinjer.

5. Pass på at du rekker søknadsfristen!

Så enkelt som det høres ut, så er det fort gjort å glemme! Skoler i utlandet har andre frister enn vi har i Norge, i USA må du for eksempel begynne søknadsprosessen et helt år i forveien!

Finn søknadsfristen for ditt studie.

6. Sjekk at studiet godkjennes i Norge etter endt utdanning

Noen yrker krever godkjenning i Norge for at en skal kunne utføre arbeidet.

Eksempel på yrker som krever autorisasjon eller godkjenning:

Advokat, lege, psykolog og veterinær.

Du som skal studere helsefag trenger autorisasjon når du kommer hjem for å få lov til å jobbe med pasienter. Informasjon om hvilke helsefaglige yrker som trenger autorisasjon finner du på nettsidene til Helsedirektoratet.

166 yrker i Norge er lovregulerte. Finn både dem og hvilke kontorer som godkjenner dem på www.Nokut.no.

Eksempel på yrker som ikke krever godkjenning:

Økonom, samfunnsviter, journalist og hudpleier.

7. Undersøk støttemulighetene fra Lånekassen

Når du har mottatt opptaksbrevet fra skolen du skal gå på kan du søke om støtte fra Lånekassen. Du kan få lån og stipend både til å bo- og leve, samt til skolepenger.

Les ANSAs nettside om finansiering av utenlandsstudier

 

8. Send inn søknaden!

Dette kan du bli bedt om å inkludere i søknaden:

9. Finn informasjon om visum, helse og forsikring

Visum

Du kan først søke om visum når du har fått opptaksbrev fra universitetet.

Helse

Nordmenn som får støtte fra Lånekassen blir automatisk innmeldt i folketrygden. Får du ikke støtte fra Lånekassen, kan du søke om frivillig medlemskap. Mer informasjon om folketrygden finner du på Nav.no.

Forsikring

Selv om du er medlem av Folketrygden anbefaler NAV at du også tegner en studentforsikring mens du er student i utlandet.

ANSAs studentforsikring er en skreddersydd forsikring for deg som er utenlandsstudent.

10. Bli medlem av ANSA!

Alle som har kommet inn på en skole i utlandet kan bli medlem av ANSA. Vi har medlemmer fra videregående og opp til doktorgradsnivå i mer enn 90 forskjellige land!

ANSA har vært der for utenlandsstudentene helt siden 1956. Mye takket være ANSAs politiske innsats regnes finansieringsordningene for norske studenter i utlandet blant de mest sjenerøse i verden.

Hvis noe skulle skje med deg mens du befinner deg i utlandet kan du føle deg trygg på at ANSA er der for deg. Vår sosialrådgiver kan kontaktes både på e-post og telefon. Vi har dessuten en beredskapsplan ved f.eks. ulykker eller naturkatastrofer.

I 27 land har ANSA-studentene organisert seg med et eget styre, og disse landene kalles derfor ANSA-land. Hvert år arrangeres det ca. 450 arrangementer over hele verden i ANSA-regi; alt fra 17. maifeiring og fest til faglig aktivitet av ulik art, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å delta.

Bli medlem av ANSA!

Bannerfoto: Maren Hald Bjørgum