Trenger du å avlegge negativ covid-19-test for å kunne returnere til studielandet?

I et brev fra Kunnskapsdepartementet den 18. mai klargjør departementet at studenter som trenger negativ covid-19-test for å kunne returnere til sine studieland nå kan avlegge test hos fastlegen. Asymptomatiske studenter må betale testen selv.

I tillegg til dokumentasjon på at lærestedet krever negativ test, skal du vise brevet fra Kunnskapsdepartementet. Det kan du laste ned i sin helhet her.