Pressemelding fra ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) 30.10.2020

En etterlengtet stortingsmelding som trenger kvessing

 

ANSA svært glade for at stortingsmeldingen er ambisiøs og anerkjenner at utenlandsstudenten er en ressurs, men håper en tar studentøkonomi på alvor når meldingen skal iverksettes.

 

- Samtidig som en global pandemi herjer, og vi isolerer oss stadig mer kan det være lett å glemme hvor viktig det er med internasjonalt samarbeid. Derfor er ANSA utrolig glade for at regjeringen legger frem denne stortingsmeldingen, sier ANSA-president Morgan Alangeh

 

I dag la regjeringen fram stortingsmeldingen En verden av muligheter. Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning.

- Meldingen har veldig gode målsetninger, med effektive tiltak for å nå dem som aktiv avmelding av utveksling og målrettede stipender. Vi er likevel skeptiske til at man allerede nå endrer måten en måler på for å nå målene. Eksempelvis vil kortere mobilitet telle som mobilitet som en generell regel. Nå håper vi på en god behandling på Stortinget.

 

Selv om stortingsmeldingen har mye bra, mangler den et tydelig fokus på økonomien til studentene som velger å studere i utlandet.

 

- Vi savner blant annet en gjennomgang av skolepengestøtten, utfordringer med valutasvingninger og gjeldsgraden til utenlandsstudentene når de vender hjem igjen. Det vil være viktig å vise at utenlandsstudier er økonomisk bærekraftige om en ønsker flere ut, forteller Alangeh.

 

Stortingsmeldingen ble annonsert for over to år siden, og skulle opprinnelig vært lag frem våren 2020. Blant annet på grunn av Covid-19 har meldingen blitt utsatt til i dag.

 

- At studentøkonomi og -velferd ikke adresseres er derfor skuffende, avslutter Alangeh.

 

Pressebilde: https://www.ansa.no/om-ansa/media/

 

Kontakt

Morgan Alangeh, president ANSA

Tlf: 906 51 156

E-post: president@ansa.no