ANSA er glad for å kunne meddele at helsedirektoratet har åpnet for ny autorisasjonsvurdering av polsk psykologiutdanning. Dette vil bidra til å skape en mer forutsigbar hverdag for både kommende- og nåværende studenter, samtidig som det er gledelig at søkere som allerede har fått avslag kan få sine søknader tatt opp til ny vurdering.

Søkere med polsk masterutdanning i psykologi vil nå kunne få autorisasjon i Norge. Dette skriver Helsedirektoratet på sine nettsider. Direktoratet vil nå vurdere søknader om autorisasjon fra studenter med polsk masterutdanning på nytt. Dette gjelder studenter som kan dokumentere at masterutdanningen gir rett til lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i Polen. Oppfyller søkerne dette kravet kan de oppnå autorisasjon til å utøve sitt yrke i Norge ved å gjennomføre krav som settes av helsemyndighetene til kompenserende tiltak for å fylle ut eventuelle mangler i utdanningen.

ANSA er glad for at dialogen mellom norske og polske myndigheter har konkludert med at utdanningen gir rett til å utøve yrket i Polen, og videre kan gi autorisasjon i Norge. Dette bidrar til å skape forutsigbarhet og sikkerhet for norske studenter som er helt avgjørende for de studentene som allerede er ute, og de som vurderer studier i utlandet i fremtiden. Videre ønsker ANSA å presisere at vi kommer til å fortsette et tett samarbeid med helsedirektoratet, og jobbe for forutsigbare studieløp for norske utenlandsstudenter.