Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) kan i dag juble for lovnader om en ny stortingsmelding om utenlandsstudier og norske studenter i utlandet. ANSA ser frem mot det svært viktige arbeidet som ligger foran oss.

Da Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i dag presenterte regjeringserklæringen på Jeløya gjorde de det med en gladmelding til nåværende og kommende norske studenter i utlandet.

-I 2017 var det tjue år siden siste gang en norsk regjering tok et helhetlig ansvar for studier i utlandet. Vi i ANSA har derfor spilt inn at vi ønsker en ny stortingsmelding om studier i utlandet for å skape en mer helhetlig satsning. Det får vi nå,  sier en fornøyd president i ANSA, Ole Kristian Bratset.

Med regjeringserklæringen presenterte Norges nye regjering et punkt som lyder, ”Legge frem en stortingsmelding om utenlandsstudier og norske studenter i utlandet”. ANSA ser nå frem til å hjelpe regjeringen med dette arbeidet, og sørge for en bedre fremtid for norske utenlandsstudenter.

-I dag er vi bare utrolig glade, og det må vi være. Vi ser nå frem til å samarbeide med regjeringen om en bedre hverdag for norske utenlandsstudenter. Denne stortingsmeldingen vil være et utrolig viktig steg på veien, avslutter Bratset. 

Kontakt: Ole Kristian Bratset
President@ansa.no
Tlf: 906 51 156

Pressefoto: http://www.ansa.no/globalassets/om-ansa/pressebilder/ole_kristian_bratset.jpg