ANSA jubler over styrket internasjonalt samarbeid for forskning og høyere utdanning, og er skuffet over at regjeringen ikke fortsetter opptrapping av studiestøtten.

Pressemelding fra ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) 07.10.2020

- Covid-19 minner oss om hvor tett sammenvevd verden er og hvor viktig det er med internasjonalt samarbeid. Derfor er ANSA utrolig glade for at regjeringen styrker Norges posisjon i det europeiske utdannings- og forskningssamarbeidet, sier ANSA-president Morgan Alangeh

 

I statsbudsjettet for 2021 gis det klarsignal for EUs program Horisont Europa og Erasmus+. Pengene vil sikre norsk utdanningsmobilitet i Europa, og deltagelse i alt fra innovasjonsprogrammet til forskning på helse og kunstig intelligens.

 

- Spesielt i en tid hvor polariseringen øker, blir styrket internasjonalt samarbeid viktigere. Vi må bygge broer mellom folk av ulik etnisitet, seksuell- eller religiøs bakgrunn. Her er utdanning nøkkelen, og ANSA er fornøyd med at studentmobilitet satses sterkt på gjennom Erasmus+ og Panorama.

 

- Samtidig svarer man ikke på behovene når regjeringen trykker på bremsen i opptrapping av studiestøtten. Her mister vi moment i det vi mener har vært regjeringens mest vellykkede utdanningspolitikk i løpet av alle årene med Erna Solberg som statsminister, forteller Alangeh.

 

Studiestøtten har blitt økt i lengde med en uke hvert år i perioden 2017 - 2020. Parallelt med økt studiestøtte har studenter jobbet mindre og gjort det bedre på studiene, ifølge tall fra SSB.

 

- For studenter er det nok ikke overraskende at økt studiestøtte reduserer behovet for deltidsjobb, og gir deg bedre tid til studiene. Effekten er også dokumentert, så ANSA mener regjeringen bør legge dette til grunn og heller videreføre sin vellykkede politikk. Dette er spesielt viktig for utenlandsstudenter som risikerer utmelding av folketrygden om man jobber ved siden av studiene, avslutter Alangeh.

 

Pressebilde: https://www.ansa.no/om-ansa/media/

 

Kontakt

Morgan Alangeh, president ANSA

Tlf: 906 51 156

E-post: president@ansa.no