Bli praktikant ved en ambassade i utlandet. Se aktuelle stillinger og søknadsfrister her.

Listen viser søknadsfristen for praktikantstillinger.

OSSE-delegasjonen i Wien - 18. februar

Ambassaden/FN-delegasjonen i Wien - 20. februar

Generalkonsulatet i New York - 22. februar

FN-delegasjonen i New York - 22. februar

Ambassaden i Washington D.C. - 24. februar

Ambassaden i Canberra - 25. februar

Generalkonsulatet i Mumbai - 25. februar

Ambassaden i Berlin - 1. mars

Ambassaden i Vilnius - 3. mars

Generalkonsulatet i Houston - 3. mars

Generalkonsulatet i San Francisco - 4. mars

Stasjonene i Brussel - 4. mars

Ambassaden i Bratislava - 8. mars

Ambassaden i Riyadh - 11. mars

Ambassaden i Dar es Salaam - 11. mars

Ambassaden i Yangon - 11. mars

Ambassaden i Tallinn - 12. mars

Ambassaden i Reykjavik - 15. mars

Ambassaden i Haag - 15. mars

Ambassaden i Sarajevo - 19. mars

Ambassaden i New Delhi - 19. mars

Ambassaden i Tokyo - 22. mars

Les mer om studentpraktikantordningen og se komplett liste over alle ledige praktikantplasser på Regjeringen.no.

Har du vært praktikant ved en ambassade i utlandet?

Vi vil gjerne høre om dine erfaringer - ta kontakt med web koordinator

Bannerfoto: Flickr, Olga Lednichenko