ANSA-forsikring dekker nå sykdom som følge av COVID-19

ANSA er glade for at forsikringen nå vil kunne dekke sykdom som følge av Covid-19. Dette mener vi gir trygghet til våre studenter som allerede er ute, og det gjør det enklere for flere studenter å reise ut.

Situasjonen i verden er uoversiktlig og endrer seg raskt. Det er viktig å tenke nøye gjennom risikoen ved å reise ut av landet. Normalt er ikke reiseforsikringen gyldig til land hvor det foreligger reiseråd fra UD (røde land). ANSA studentforsikring er likevel gyldig for følgende land:

 • Europa (ekskludert Russland
 • Australia 
 • New Zealand 
 • Singapore 
 • Emiratene 
 • Thailand 
 • Indonesia 
 • Canada 
 • Japan 
 • Sør-Korea 
 • Sør-Afrika 
 • Hong Kong 
 • USA (egne retningslinjer, les mer på ANSA-forsikring)

Nå åpnes det for at forsikringen dekker sykdom som følge av Covid-19.

Begrensinger i dekning

 • Det gis ikke dekning for andre hendelser og tap knyttet til covid-19.
 • Det gis ikke dekning for ferie- og fritidsreiser ut fra Norge eller studielandet. Du vil være dekket på reisen til/fra studielandet, samt på reiser i Norge og i studielandet.
 • Det gis ikke dekning for konkurs hos reiseselskap.

Dersom reiserådet fra UD blir opphevet, vil forsikringen gjelde som normalt fra dato reiserådet oppheves frem til det eventuelt innføres nytt reiseråd. Ved nytt reiseråd begrenses dekningen igjen.


Les mer om de nyeste oppdateringene i ANSA-forsikring på ANSA-forsikring sine hjemmesider.