Studerer du medisin og er ANSA-medlem, kan du melde deg inni NMF og få en rekke fordeler!

Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon og en underavdeling av Den norske legeforening. Foreningen er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter og har som hovedoppgave å arbeide for sine medlemmers faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Som fag- og interesseorganisasjon arbeider Nmf blandt annet med: 

  • Kvaliteten på den medisinske grunnutdanningen ved de medisinske fakultetene i Norge. 
  • Turnusordningen - blant annet å sikre en rettferdig konkurranse om turnus.
  • Lønn- og arbeidsvilkår for medisinstudenter med og uten midlertidig lisens.
  • Utvekslingsmuligheter for medlemmer til andre land.
  • Lokale, nasjonale og globale helsespørsmål gjennom prosjekter, seminarer og foredrag. 
  • MedHum, Nmf´s egen humanitæraksjon som arrangeres hvert andre år.

Som medlem i Norsk medisinstudentforening vil du også kunne benytte deg av ulike medlemsfordeler.

Benytt deg av dobbeltmedlemskap!

Du må være ANSA-medlem for å få dobbeltmedlemskap i NMF. 

Meld deg inn i Norsk medisinstudentforening - og husk å oppgi ditt ANSA-medlemsnummer.

 

Mer informasjon om Norsk Medisinstudentforening