I en pressemelding den 14. juni varsler Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT, at de lanserer en automatisk godkjenningsordning for utdanninger fra Norden. De viktigste utdanningene fra hvert enkelt land kan nå laste ned en bekreftelse fra NOKUT sine nettsider som viser at graden er automatisk godkjent. Dette kan tas i bruk direkte.

Pressemelding fra Association of Norwegian Students Abroad (ANSA) 14.06.2018.

Dette er svært gledelige nyheter. Vi håper at dette på sikt kan utvides til så mange land som mulig. Det gir norske studenter i utlandet mer forutsigbarhet og det gjør hjemkomsten mye enklere, sier president i ANSA, Ole Kristian Bratset.

Norske studenter som har valgt å ta sin utdannelse utenfor Norge vil i dag måtte søke til NOKUT om en godkjenning som viser at sin utdanning tilsvarer en norsk grad. Da får man en vurdering som viser utdanningens lengde, antall studiepoeng og hvilket gradsnivå det tilsvarer. Dette kan for eksempel brukes i forbindelse med lønnsplassering. Med den nye ordningen NOKUT nå presenterer vil denne godkjenningen bli mye mer tilgjengelig for studenter med en grad fra Norden.

Det er ikke tilfeldig at nordiske kvalifikasjoner er valgt, det har lenge vært tett samarbeid mellom de nordiske landene om gjensidig godkjenning av videregående opplæring og opptak til høyere utdanning. I 2016 signerte også utdanningsministerne i Norden den reviderte Reykjavikdeklarasjonen, som setter som mål å innføre automatisk godkjenning av sammenlignbare utdanningskvalifikasjoner i Norden, sier Terje Mørland, direktør i NOKUT i NOKUTs pressemelding.

NOKUT skriver videre i sin pressemelding at den automatiske godkjenningen vil omfatte de aller fleste nyere gradsutdanninger i Norden. Godkjenningsdokumentet som studentene kan laste ned viser hvilken grad den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet. Utdanningene som er inkludert spenner fra bachelor til doktorgrader, skriver NOKUT videre.

NOKUT har som mål å tilby automatisk godkjenning for høyere utdanning også fra andre europeiske land. Med tanke på hvor høyt prioritert dette er innen europeisk utdanningssamarbeid, tror vi at ordningen vår kan være en modell for andre land, sier Stig Arne Skjerven, direktør for utenlandsk utdanning i NOKUT i deres pressemelding.

ANSA håper at automatisk godkjenning kan senke terskelen ytterligere for å studere på tvers av landegrensene i Norden og at dette vil bli et eksempel for etterfølgelse i Europa. Usikkerhet eller vanskelighet med godkjenning av utdanning er en av de store hindrene for økt studentmobilitet, avslutter Ole Kristian Bratset, president i ANSA.

Kontakt:
Ole Kristian Bratset, president i ANSA
Epost: president@ansa.no
Telefon: +4790651156

NOKUTs pressemelding kan leses i sin helhet her.