Pressemelding fra ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) 08.10.2018

 

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. I budsjettet presenteres det ingen tiltak for å øke antallet norske studenter i utlandet. Store ord og lite handling fra regjeringens side mener ANSA.

 

- Regjeringen snakker stadig varmt om utenlandsstudier, og hvor viktig det er å øke andelen av norske studenter med erfaring fra utlandet. Likevel ser vi lite som gjenspeiler denne retorikken i statsbudsjettet, sier ANSA-president Hanna Flood.

 

I Jeløya-plattformen har regjeringspartiene blitt enige om å legge frem en stortingsmelding om studentmobilitet. ANSA frykter regjeringen nå vil bruke denne meldingen som en hvilepute for arbeidet med øke andelen utenlandsstudenter.

 

- Det at regjeringen på sikt skal legge frem en stortingsmelding på feltet er utrolig viktig, og noe ANSA setter stor pris på. Samtidig har kunnskapsdepartementet og Stortinget vist at de har klare ambisjoner om hvor mange studenter som har erfaring fra utlandet innen 2020. Det målet er vi for langt unna i dag, forteller Flood.

 

I stortingsmeldingen “Kultur for kvalitet i høyere utdanning” vedtok Stortinget et mål om at 20 % av norske studenter skal ha erfaring fra utlandet innen 2020, og 50 % på sikt. ANSA mener regjeringen må presentere konkrete tiltak dersom dette skal være mulig.

 

- Den høye låneandelen må ned og stipendet opp. Det er et problem at studenter pådrar seg for stor studiegjeld ved å studere i utlandet. Samtidig må bachelor og master/Ph.D.-studenter likestilles. Får vi ikke nok studenter inn på bachelorgrader i utlandet vil vi heller ikke få det på mastergrader, avslutter Flood.Kontakt

Hanna Flood, president ANSA

Tlf: 906 51 156

E-post: president@ansa.no