I 2017 blir det billigere for norske elever på United World College. Intenst lobbyarbeid fra UWC Norge og ANSA har gitt gjennomslag i statsbudsjettet.

Etter mange og lange forhandlinger ble Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre i helgen enige om statsbudsjettet for 2017. En del av avtalen innebærer at det settes av 3,2 millioner for å redusere egenandelen for norske elever ved UWC. 

Det er ikke gratis å gå på UWC, men du får dekket mesteparten av kostnaden med støtte fra Lånekassen. I tillegg har det vært en egenandel som på grunn av økte kostnader ved skolene og valutasvingninger har økt kraftig de siste årene. I skoleåret 2014-15 var den på 38 500 kr, mens den året etter økte til hele 70 000 kr 

Støtten til UWC var ikke med i regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem i september. Etter at budsjettet ble lagt frem har ANSA og UWC Norge hatt møter med representanter fra Høyre, Krf og Venstre i Kirke-, utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget. I tillegg har både ANSAs president Ole Kristian Bratset og leder for UWC Norge Elizabeth Sellevold tatt opp saken i høringene med Finanskomiteen og KUF-komiteen. 

Etter møtet med Iselin Nybø fra Venstre, tok Venstre med støtten i sitt alternative budsjett. Etter mange uker med forhandlinger er nå en budsjettavtale på plass, og ANSA og UWC Norge har fått gjennomslag. Det betyr at egenandelen for elever fra 2017 blir omtrent halvert. 


Hva er UWC? 

United World Colleges (UWC) er en utdanningsbevegelse som bringer ungdom fra hele verden sammen på videregående skoler 16 land, uavhengig av familiens betalingsevne. UWC har en visjon om å bruke utdanning til å fremme fred og bærekraftig utvikling.   

UWC-skolene ligger i blant annet Kina, Armenia, USA, Italia og Swaziland. UWC tilbyr den toårige International Baccalaureate som gir generell studiekompetanse. 40 norske elever tas årlig opp på UWC, så hvert år går 80 norske 17-19-åringer på verdenscollege i utlandet.  

I en stadig mer globalisert verden er det viktig å legge til rette for økt forståelse mellom mennesker fra ulike land. Muligheten til å gå på et UWC bør gjøres tilgjengelig for alle elever i Norge, uavhengig av familiebakgrunn og familiens betalingsevne.  

Vil du lære mer om UWC og kunne du tenke deg å ta de to siste årene av videregående i utlandet? Les mer her. 

 

Foto: UWC Norge