Riksrevisjonens gjennomgang av ordningen for godkjenning av utenlandsk utdanning viser at informasjonen om godkjenning som gis til norske studenter i utlandet er for dårlig. Svært kritisk og en rop om forbedring mener ANSAs president, Hanna Flood.

Pressemelding fra ANSA 18. juni 2019. 

Riksrevisjonen la i dag frem sin rapport fra gjennomgangen av ordningene for godkjenning av utenlandsk utdanning og om disse er effektive og samordnede. Rapporter viser klart at arbeidet som er gjort med å samordne informasjon om godkjenning, og å gjøre denne lett tilgjengelig og forståelig for norske utenlandsstudenter har feilet, noe ANSA er lite overrasket over.

-Vi har over tid fått tilbakemeldinger fra studenter og sett med våre egne øyne at studenter i utlandet får for dårlig informasjon om autorisasjon og godkjenning av utdanninger. Det er svært bekymringsfullt at informasjonen er så dårlig i alle ledd, og dessverre er det studentene som må ta konsekvensene for myndighetenes dårlige oppfølging, sier president Hanna Flood.  

Rapporten viser at det er mangel på informasjon om hvilke utenlandske studier som gir godkjenning, som igjen fører til at utenlandsstudentenes studievalgt blir preget av usikkerhet. Undersøkelsen viser også at det heller ikke blir gitt tilstrekkelig informasjon til brukerne som får avslag på søknaden om godkjenning. Videre viser rapporten til at ordningene er svært fragmenterte, og at det er vanskelig for studentene å vite hvor de skal henvende seg for informasjon.Over 60% av de som studerer til et lovregulert yrke oppgir ANSA som informasjonskilde.

-Vi jobber sammen med Lånekassen og Helsedirektoratet for at all informasjon skal være så lik og god som mulig. Allikevel ser vi i denne gjennomgangen av det mangler et helhetlig initiativ fra myndighetenes side. Vi opplever også at statsråd Sanner i stor grad avfeier hvor kritisk situasjonen er i sitt brev til Riksrevisjonen, fortsetter Flood.

ANSA har foreslått at ordningen for godkjenning og autorisasjon av utenlandsk utdanning samles til et og samme sted, og mener denne gjennomgangen understreker behovet.

- Vi har lenge tatt til orde for at godkjenning og autorisasjon bør samles til én og samme instans, og spilte blant annet dette inn som et viktig tema i arbeidet med stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet. Funnene i Riksrevisjonens rapport viser at problemene er omfattende, og at dette må bli en sentral del av meldingen, avslutter Flood.

Hele rapporten kan leses her. 

Kontakt Hanna Flood
Tlf: 906 51 156
E-post: president@ansa.no 

Pressefoto finnes her. 

FOTO: Thea Høyer