Månedens alumn, Trygve Hegnar, er i dag kjent som forretningsmann, redaktør og grunnlegger av Finansavisen og Kapital. Han er også tidligere ANSA president og landsleder for ANSA Tyskland.

 

- Som utenlandsstudent kom jeg nærmere andre land og kulturer. Jeg ble ganske god på tysk økonomi og politikk. Tyskland er et land med 80 millioner innbyggere og er den drivende kraften i økonomien i Europa. Det var en helt klar fordel for meg som økonomiinteressert, økonomistudent og siviløkonom, forteller Trygve Hegnar.

Han utdannet seg til siviløkonom i Tyskland fra 1964 til 1968, den tiden var han også landsleder i ANSA Tyskland. Det har fått betydning videre i livet.

- Det å ha en tilknytning til andre land har en betydning for meg. Det hadde ikke nødvendigvis en direkte betydning da jeg senere begynte i staten som forsker eller som administrerende direktør i Sporveien (nå Ruter). Det å ha en tilknytning til resten av Europa hadde likevel betydning for meg.

 

Stolt av ANSA 
Trygve Hegnar har alltid hatt en interesse for samfunnsspørsmål, som ble en av grunnene til at han valgte å stille som ANSA president i 1968.

- Jeg har alltid vært interessert i samfunnsspørsmål og den type aktiviteter i klubber. Det er en interesse jeg fortsatt har fram til i dag. Jeg har holdt på i 50 år med å være redaktør og journalist, så det går tilbake til det at studentene var veldig engasjerte, også i politikk.

Trygve Hegnar ble valgt som president for ANSA i 1968 og var president i perioden 1968 til 1969.

- Jeg var stolt av ANSA og av å være ANSA leder. Jeg har stor glede av å tenke tilbake på tiden og arbeidet jeg gjorde i ANSA. Jeg lærte at det er bra å ta ansvar og jobbe for å få til noe ordentlig, uttaler Trygve Hegnar.

Samtidig som han var president i ANSA jobbet han også som forsker i transportøkonomisk institutt. Han forteller videre om hektiske dager han hadde under tiden hos ANSA og alt arbeidet han la inn i det.  

- Jeg kjente en sterk indre følelse da jeg ble president i ANSA, for at ANSA skulle bli bedre kjent, mer anerkjent og få bedre forhold til Lånekassen. For hver gang vi gjorde noe ordentlig og satt noe på dagsorden ble jeg stolt av det, jeg ville vise at ANSA var en viktig organisasjon, ikke bare en organisasjon som sørget for billige flybilletter til Frankfurt.

Ble lagt merke til  
Som president i ANSA jobbet Trygve Hegnar for å bedre ulike vilkår for studentene.

- Jeg jobbet blant annet for de generelle vilkårene. Da jeg studerte fikk man ikke en gang lån i lånekassen, det var behovsprøvd basert på foreldrenes økonomi. Det fikk vi endret helt på slutten, noe jeg er veldig glad for. At studenter skal være uavhengig av foreldres økonomi synes jeg er helt opplagt, men det var det ikke den gangen, sier Hegnar, før han videre forteller at han fortsatt stopper opp for å lese når han ser navnet ANSA i avisen.

Det var stor interesse for ANSA også på den tiden, både blant studentene, men også fra folk i arbeidslivet i innland og utland.

- Jeg tror det vi gjorde i ANSA ble lagt godt merke til. På landsmøte og årsmøte hadde vi mange gjester, også fra andre lands ambassader som fulgte med. Det var stor interesse fra andre land for hva norske studenter gjorde i utlandet.

God erfaring å ha
Senere i livet har Hegnar også tatt på seg flere verv og lederroller, han har blant annet vært styreleder for Ullevål sykehus og Hurtigruten.

- Jeg tror mange flere enn meg har glede av det studentvervet vi hadde og videre arbeidsevne i livet. Det er ikke sikkert det er uten sammenheng at jeg var leder i ANSA Tyskland, president i ANSA og at jeg har vært styreleder på Ullevaal sykehus. Det tror jeg ligger litt i det miljøet og opplæring, jeg har tatt ansvar. Da jeg på begynnelsen av 90- tallet ble spurt om å være styreleder på Ullevaal sykehus så gjorde jeg det, og det kunne jeg gjøre fordi jeg hadde erfaring fra å lede store organisasjoner, jeg hadde kunnskap, jeg var interessert, god til å lede andre og en god debattant. Det kom godt med.

Har du noen råd til de som er- eller vurderer å bli utenlandsstudent?

- Det å være utenlandsstudent er litt annerledes, du lærer litt mer og ser litt mer og ser en helt annen kultur. Jeg angrer selv på at jeg ikke tok enda flere år i utlandet og dro til USA for å studere og få en annen bakgrunn og studieforhold. Mange av mine venner som kun har studert i Norge har aldri forstått hvorfor eller hvor viktig det var, men jeg mener det er viktig å få den bakgrunnen fra en lang studietid. Jeg studerte i fire år, da kommer du ganske dypt inn i sjelen på professorer, medstudenter og politikken generelt, det er viktig, avslutter Hegnar.

 

_______________________________________

Folk med utdanning fra utlandet arbeider på alle nivåer i privat og offentlig sektor, i Norge og internasjonalt. Vi er stolte av dem!

Hver måned intervjuer vi derfor en av våre alumner om studietiden, om yrkesvalg og erfaringer med ANSA og internasjonal utdanning i arbeidslivet.

Har du studert eller studerer du i utlandet? Da kan du bli en ANSA-alumn.

Etter studier i utlandet tilbyr ANSA et eget alumni-nettverk. Her har du muligheten til å delta på faglige og sosiale arrangementer, søke etter mentorer, nettverksbygging, og mye mer. Les mer om ANSA Alumninettverk