I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å gjøre 100 midlertidige LIS1-stillinger permanente. Dette er kun halvparten av hva et regjeringsnedsatt utvalg anbefalte i 2019, og vil ikke løse flaskehalsen som eksisterer i dag.

Innlegget var først på trykk i Dagsavisen 23. oktober

Alle leger som utdannes i Norge må gjennomføre ett og et halvt år som turnuslege eller LIS 1 før de kan jobbe som fastlege, i kommunal legevakt, eller som lege i spesialisering del 2 eller 3 på sykehus. LIS1 består av klinisk praksis i et år i spesialisthelsetjenesten og deretter et halvt år i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Flaskehalsen til LIS1 har vært der lenge, og blitt stadig trangere. Våren 2019 var det 1282 søkere til 457 LIS1-stillinger. 825 stod altså igjen med lua i hånda.

ANSA har mange medlemmer som har valgt å ta medisinutdanningen i utlandet. Disse studentene er Norge helt avhengig av for å dekke legebehovet vi har, faktisk viser tall fra 2017 og 2018 at 47% av norske legestudenter studerer i utlandet. Den norske stat sparer flerfoldige millioner i året på at de ikke utdannes i Norge. At regjeringen da ikke klarer å få disse unge, nyutdannede legene effektivt hjem til Norge og innlemmet i norsk helsevesen er ikke godt nok.

Regjeringen satte selv ned et utvalg som i fjor anbefalte å opprette 200 LIS1-stillinger. Hvorfor følges ikke denne politikken opp? ANSA håper opposisjonen vil gi en håndsrekning til regjeringen tilkortkommenhet i dette spørsmålet. Det vil ikke bare være gunstig for det norske samfunnet, men det vil også bidra til at flere hundre nyutdannede leger slipper å tvinne tomler og vente på å få tildelt en LIS1-stilling. ­

Morgan Alangeh
President i ANSA