Lånekassen har ca. syv ukers behandlingstid for tiden. Har dere frister for å betale skolepenger, anbefales det at man tar kontakt med lærestedet og får utsettelse.

ANSA har god kontakt med Lånekassen. Lånekassen har dessverre ikke muligheter til å ta saker ut av køen selv om dere har frister å forholde dere til –søknadene behandles i den rekkefølgen de kom inn. Hvis søknaden ikke er komplett når den kommer inn, det vil si at Lånekassen må skrive til søkeren og be om flere opplysninger, eller bedre dokumentasjon, blir behandlingstiden lenger.

 For tiden tar det 1-2 uker fra den siste dokumentasjonen kom inn, til Lånekassen får behandlet saken, og dette er altså uavhengig av når selve søknaden ble sendt. Hvis det er noen som sendte søknaden for mer enn syv-åtte uker siden og ikke har hørt fra dem i det hele tatt (altså ikke fått noen beskjed på Dine sider om mer dokumentasjon som må sendes inn eller lignende), kan dere ringe det vanlige nummeret til Lånekassen (+47 21 49 60 00). Det finnes ikke noe eget nummer for slike henvendelser.

 Og noen generelle råd til nye søkere: Generelt anbefales det å søke så tidlig som mulig, altså når man har all dokumentasjonen klar. Sett deg inn i vilkårene før du søker, og sjekk at dokumentene du har fått fra lærestedet inneholder alle de opplysningene Lånekassen trenger: Dokumentasjon ved studier i utlandet (lanekassen.no) For søkere som er i flerårige løp og dermed skal søke neste år også, anbefaler Lånekassen at man sørger for at C-skjema er på plass i god tid, og ellers søke så tidlig som mulig.