Januar ble den verste måneden for kronekursen på over fem år. Så kom februar, og svekkelsen fortsatte. Nå har kronen falt til det svakeste nivået noensinne.

I løpet av et år er det omtrent 25 000 norske studenter i utlandet, enten på utveksling eller som tar en hel grad i utlandet. Svekket norsk krone gjør det vanskelig økonomisk for disse studentene.  

Norske studenter i utlandet får samme studiestøtte fra Lånekassen som studenter i Norge. I tillegg kan man få ekstra støtte for å dekke eventuelle skolepenger, men man har samme sum å leve på per måned. I Norge vet vi allerede godt at studenter må jobbe eller tære på oppsparte midler for å få det til å gå rundt økonomisk,og den største utgiftsposten for studenter er boutgifter. Dette gjelder selvsagt også for utenlandsstudenter. 

Oslo, som er Norges dyreste by å bo i, rekker kun opp til 20. plass i Nested sin Rental Affordability Index. San Francisco ligger på førsteplass, og regnes som over dobbelt så dyr som Oslo. En sterkere studiestøtte, som er viktig for studenter i både innland og utland, oppleves nok derfor som ekstra kjærkomment dersom man løper en stor valutarisiko i tillegg. Vi vet at selv små valutasvingninger merkes på kroppen når man er utenlandsstudent, og dette er derfor et av de viktigste tiltakene ANSAs president har på agendaen for å gjøre utenlandsstudier mer tilgjengelig. 

ANSAs president jobber opp mot alle de politiske partiene på Stortinget for å forsøke å skaffe gjennomslag for økt studiestøtte. De siste årene har studiestøtten økt gradvis, samtidig som stipendordningene har blitt litt bedre. Men for at studiestøtten skal være på et nivå som gjør det mulig å være heltidsstudent, uten å måtte være avhengig av støtte hjemmefra, har vi fremdeles et stykke å gå. 

Dette er spesielt viktig for utenlandsstudenter, da de ikke har samme mulighet til å ta på seg en liten deltidsjobb for å spe på en ellers trang økonomi. For som utenlandsstudent vil ditt medlemskap i Folketrygden opphøre hvis du tar deg jobb i utlandet under studiene. For å forbli medlem av Folketrygden er det altså Lånekassestøtte og oppsparte midler du må leve på, og med dagens kronekurs kan det bli ekstra vanskelig. 

 

Bilde: Av Wara1982 / shutterstock