ANSA har mottatt bekreftelse på at H.K.H. Kronprins Haakon forlenger sitt beskytterskap for ANSA.

I brevet fra det kongelige hoff står det: 

Det er en glede å kunne meddele at H.K.H. Kronprinsen fortsatt vil være beskytter for ANSA – Foreningen for norske utenlandsstudenter. Beskytterskapet vil gjelde fra 1. januar 2021 – 31. Desember 2025 

 

- Vi er svært glade for at H.K.H. Kronprins Haakon vil være beskytter for ANSA videre til 2025, og opplever det som veldig fint og inspirerende at han støtter vårt arbeid, forteller Morgan Alangeh, president for ANSA.  

 

Bilde fra ANSA sin audiens hos H.K.H. Kronprins Haakon i februar 2020

 

Ordningen med beskytterskap fungerer som en annerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder i samfunnslivet, heter det på kongehusets nettsider. 

 

Kronprinsen har selv vært utenlandsstudent ved University of California, Berkeley og senere ved London School of Economics. 

  

2020 har vært et krevende år for norske utenlandsstudenter og for ANSA, da føles dette som en ekstra hyggelig annerkjennelse av arbeidet vi gjør og av utenlandsstudentenes verdi for samfunnet. fortsetter Alangeh. 

 

Kongelige beskytterskap har en lang historisk tradisjon i det norske kongehuset. Tidligere kunne et slikt beskytterskap innebære fysisk vern i form av vakthold eller et vernebrev fra en kongelig. I dag fungerer ordningen som en anerkjenning av organisasjoner og arrangement innenfor viktige områder av samfunnslivet. 

 

 
Tekst: Håkon Randgaard Mikalsen