Tirsdag 6. februar ble studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) sendt ut for tredje gang, og for første gang går undersøkelsen til alle norske fulltidsstudenter. Dette er første gang også norske studenter i utlandet inkluderes i Norges største undesøkelse av studenters psykososiale helse. ANSA oppfordrer alle studenter til å gjennomføre undersøkelsen.

Norske utenlandsstudenters psykiske helse har ikke tidligere blitt kartlagt i tilstrekkelig grad. Norske studenter i utlandet inkluderes i år for første gang i SHoT-undersøkelsen som sendes ut 6. februar. Undersøkelsen kartlegger studenters helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på studentenes psykososiale forhold. Dette er tredje gang undersøkelsen gjennomføres, men første gang den sendes til alle norske heltidsstudenter under 35 år både i inn og utland. Undersøkelsen blir utført på oppdrag fra SiT, SiO og Sammen, og det er folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene.

SHoT fra 2015 viste at 1 av 5 studenter rapporterer å ha opplevd alvorlige psykiske symptomplager i løpet av studietiden. Dette er dobbelt så høyt som resten av befolkningen i samme aldersgruppe. Hvor vidt disse tallene vil være representative for utenlandsstudentene er per dags dato umulig å vite. Det som dog er helt sikkert er at flere av de faktorene vi kan anse som «triggere» blant studenter i Norge, sannsynligvis kan oppleves som minst like sterke eller sterkere for norske utenlandsstudenter. Les mer om de tidligere undersøkelsene her.

ANSA er utrolig glad for at norske studenter i utlandet er inkludert i undersøkelsen, og håper dette kan bidra til å avdekke mørketall på den psykososiale helsen blant utenlandsstudenter. SHoT 2018 vil være en fantastisk mulighet til å samle konkrete tall på den reelle situasjonen blant studenter, og kan bidra til å skape en bedre plafform for ANSAs videre arbeid.

ANSA er opptatt av å sikre norske utenlandsstudenter et best mulig tilbud, noe som også inkluderer gode ordninger knyttet til psykisk helse. Vi jobber derfor nå med å få på plass et tilbud som vil gi norske utenlandsstudenter mulighet til å kontakte psykologtjeneste gjennom ANSA, som en av dine goder som medlem. Det vil komme mer informasjon om denne tjenesten om kort tid.

Inntil da vil vi nok en gang oppfordre alle studenter til å klikke seg inn på studenthelse.no eller på linken dere har mottatt på e-post, og gjennomføre SHoT 2018. Fristen for å svare er 20. mars.

Har du spørsmål knyttet til SHoT eller ANSAs arbeid med psykisk helse kan du kontakte sosial- og karriererådgiver Hanne (raadgiver@ansa.no) eller kommunikasjonsrådgiver Håkon.