Har du fått avlyst utvekslingen din?

Majoriteten av norske utdanningsinstitusjoner har nå gått ut og avlyst utveksling til utlandet. Var du en av dem som hadde gledet seg til å reise ut til høsten? Har du frie emner i studieplanen din? ANSA anbefaler at du ikke legger ideen om å reise uhelt fra deg ennå.  

Reis som Free Mover 

Til mange læresteder i utlandet kan du reise som det som kalles Free Mover; du reiser på utveksling på egen hånd. Dette er en litt mer krevende prosess for deg sammenlignet med det å reise via universitetet ditt i Norge, men kan være fullt mulig om du er villig til å legge ned litt ekstra arbeid. Ta direkte kontakt med internasjonalt kontor ved lærestedene i utlandet du kunne tenke deg å reise til og hør om du kan få komme. 

Hvor kan man reise? 

På UDs oversikt over land kan du finne oppdatert informasjon om situasjonen i de forskjellige landene samt nyttige lenker til informasjon fra lokale myndigheter.  

Se Khronos oversikt over hvordan Covid19-statusen ved universitetene er i forskjellige land.  

Siden søknadsprosessen til skoler i utlandet tar litt tid anbefaler ANSA at du søker som vanlig, men at du må forberede deg på at ting kan endres før avreise og at du i verste fall likevel må avlyse eller ta semesteret online hjemmefra. Covid19-situasjonen endrer seg raskt i de forskjellige landene. Det er viktig at du holder deg oppdatert på lokale forhold dit du skal reise samt UDs reiseråd 

Lista med læresteder vil holdes oppdatert etter hvert som vi i ANSA finner frem til flere som kan ta imot free movers. 

Spania  

Mange universiteter har allerede hatt søknadsfrist, men vi har greid å finne noen som fremdeles kan være åpne for søknad. Disse lærestedene tar for øvrig skolepenger så du må være forberedt på at du må ta opp lån fra Lånekassen til dette. Ta direkte kontakt med lærestedene for informasjon om søknad som free mover.  

UDs reiseinformasjon for Spania 

 • Toulouse Business School, campus Barcelona  
  Fag på engelsk innen business/management. Ta direkte kontakt med skolens norske agent Studier i Utlandet for hjelp med informasjon og søknad. 
 • Universidad Europea, campus i Madrid, Valencia og Tenerife 
  Mange fag på engelsk innen bl.a. International business, Internasjonale relasjoner, Psykologi, Sports management, Arkitektur. Språktest i enten engelsk eller spansk kjøres online. Ca. 4000EUR i semesteret. Rullerende opptak helt frem til studiestart i midten av september. 
  Ta direkte kontakt med skolens norske agent Studier i Utlandet for hjelp med informasjon og søknad.  

 Frankrike 

UDs reiseinformasjon for Frankrike 

 • Toulouse Business School, campus Toulouse 
  Ta direkte kontakt med skolens norske agent Studier i Utlandet for hjelp med informasjon og søknad. 

Tsjekkia 

UDs reiseinformasjon for Tsjekkia 

 • Charles University har tilbud om“Freemover” uten at det foreligger avtaler med hjemmeinstitusjonen din. De har mange fag på engelsk. 

Kontakt internasjonalt kontor ved det fakultetet du ønsker å studere på ved Charles University for nærmere informasjon om hvilke muligheter som finnes. 

 https://www.cuni.cz/UKEN-151.html.  

Informasjon for innkommende studenter finner du herhttps://www.cuni.cz/UKEN-142.html  

Se også nettsiden til  Faculty of Social Sciences ved Charles University, de har mye erfaring med  “Freemover” programmer, deres søknadsfrist er 31.oktober  

https://fsv.cuni.cz/en/admissions/exchange-students-admissions/short-study-visit-programme-freemovers 

Tyskland 

UDs reiseinformasjon for Tyskland 

I Tyskland kan du ta fag både på engelsk og tysk. Det er flest tilbud på engelsk på masternivå, men for utveksling i et semester kan du spørre internasjonalt kontor på lærestedet hvilke kurs de har tilgjengelig på engelsk på bachelornivå også. Skal du ta fag på tysk må du som oftest dokumentere språkkunnskaper i tysk. Mange av lærestedene har for øvrig tilbud om språkkurs som du kan ta i forkant av studiene. 


Hvilke andre læresteder 
tar imot Free Movers? 

På nettsiden “We are freemovers” er det samlet en oversikt over læresteder som tar imot free movers. Mange frister har dessverre allerede gått, men det er fremdeles muligheter for den som leter!  

Ikke gratis 

Utveksling via hjemmeinstitusjonen kan være gratis og du kan kvalifisere til Erasmus-stipend. Dersom du velger å utveksle på egen hånd vil du trolig måtte betale for studiepoengene du tar og dessverre ikke kunne motta stipend fra Erasmus.  

Lånekassen 

Du vil kunne få støtte fra Lånekassen i form av lån og stipend. Stipendandelen regnes ut på samme måte som studenter som tar hel grad i utlandet.  

NB! Lånekassen må vite hvilke fag du skal ta før du kan søke om støtte. Dersom du ikke får vite hvilke fag du får tilgang til før du reiser kan det være du må legge ut for skolepengene selv inntil videre. 

https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Utdanninger/stotte-til-enkeltemner-uspesifiserte-studiepoeng/ 

Frister 

I mange land har søknadsfristene allerede gått, men er du kjapp har du fremdeles mulighet flere steder i Europa.  Tsjekkia, Spania og Tyskland er eksempler på land hvor man har sene søknadsfrister og det fremdeles kan være mulighet for å søke som free mover. Enkelte private læresteder i andre land kan også være mer fleksible på søknadsfrister. 

Få det godkjent? 

Si ifra til studiekonsulenten eller internasjonalt kontor ved hjemme-institusjonen din at du planlegger å reise ut som free mover, slik at det blir registrert i studieplanen din. Det beste er om du kan få fagene du skal ta i utlandet forhåndsgodkjent. Dersom du har frie emner eller valgfag tilgjengelig vil det være en enkel prosess, men det kan være utfordrende dersom du må ta fag som stiller krav til spesifikt innhold. Det er viktig at du tar fag som er tatt fra en offisielt godkjent grad. Når du har fullført semesteret må du søke om å få fagene ettergodkjent.

Forsikring 

Du har mulighet for å kjøpe forsikring fra ANSA. 

https://www.ansa.no/Forsikring/ 

 

foto: shutterstock/Av jd8