Den siste helgen i juli var 140 ANSAere samlet på Økern i Oslo for å vedta ANSAs politikk, strategi og retning for det kommende året.

Den 26.-28. juli var delegater fra ANSAs land og regioner, samt en rekke observatører og gjester samlet på hotell Q33 på Økern i Oslo for å gjennomføre ANSAs årlige generalforsamling. På agendaen var blant annet ANSAs politikk, strategi, valg av nytt hovedstyre og tidenes første kåring av årets ANSA-land/region og årets lokallag.

Årets land/region og lokallag

Årets land (3).jpg

Før første gang ble årets ANSA-land/region og lokallag kåret på generalforsamlingen. Gjennom året har medlemmer hatt mulighet til å nominere de landene/regionene/lokallagene de mener har gjort en ekstra god innsats gjennom det siste året. Juryen mottok mange gode kandidater, men falt ned på at vinnere ble ANSA Benelux og ANSA Brisbane. Vel fortjent! Vi gratulerer.

Juryens begrunnselse:

Årets land/region har de siste årene hatt en utrolig utvikling. Som et godt utgangspunkt har de tillitsvalgte i styret et sterkt engasjement, som er kombinert med høye ambisjoner og en om mulig sterkere gjennomføringsevne. Et eksempel på dette har vært deres tilstedeværelse på sosiale medier. Gjennom morsomme og informative klipp har de nådd ut til mange medlemmer, og virkelig vist studielandet fra sin beste side. De er også et styre som bryr seg om lokallagene sine. De har fokusert mye på å styrke lokallagene, og har jevnlig kontakt med alle lokallag. Vi har også hatt gleden av å se nye lokallag blomstre til. Handlingsplanen deres er også meget godt gjennomtenkt, og styret jobber strategisk godt for å nå målene de har satt seg. De er politisk engasjerte, godt representert på generalforsamlingen og har hatt rekordmange oppmøtte på både lokale og nasjonale arrangement. Summen av arbeidet de legger ned gjør at de er en stor trygghet og glede for sine medlemmer

Det er derfor en glede å kunne meddele at vinnerne av årets land er det fantastiske teamet i ANSA Benelux.

Årets lokallag er utrolig flinke til å fungere som et samlingspunkt for nordmenn hvor de kan møtes, og er som en trygg havn langt hjemmefra. De avholder arrangementer regelmessig, blir av sitt landsstyre beskrevet som åpne, positive og engasjerte. Lokallaget er imøtekommende og varme mot sine medlemmer, og stiller alltid opp dersom det er noe som trengs. Det fører til at medlemmene blir knyttet til lokallaget, og at oppmøte på arrangementene deres er stort. De starter hele skoleåret med en storslått fadderuke, og gir nye og gamle studenter en varm velkomst. Medlemmene som tilhører dette lokallaget er svært heldige som får så mye kult ut av ANSA-medlemskapet sitt.

Vi vil gratulere ANSA Brisbane med tittelen årets lokallag!

Ny politikk

Generalforsamlingen vedtok nytt politisk program for organisasjonen. De viktigste endringene i nytt program knytter seg til ANSAs arbeid med psykisk helse. Dette er noe ANSA har jobbet mye med det siste året, og det er derfor viktig at vi har landet tydelig politikk om veien videre. Det er nå helt klart i vår politikk hvem som skal finansiere tjenestene, og ikke minst at det er ANSA som studentsamskipnad som skal levere disse tjenestene.

Nytt hovedstyre

Som alltid valgte generalforsamlingen et nytt hovedstyre. Vi gratulerer tidligere utenlandsstudenter Ida Iselin Eriksson og Johan Liseth Hansen, og nåværende utenlandsstudenter Julie Nordmo, Morgan Alangeh, Sara Fossum, Håkon Rygh, Kristine Gjøs og Sophie Selstad. Florian Gorqaj skal være de ansattes representant i styret. Og ikke minst gratulerer vi president Hanna Flood med å ha bli valgt for et år til som utenlandsstudentenes talsperson.

-Det er en stor ære å få lede denne organisasjonen videre det kommende året. Det første året mitt har jeg lært mye, og ikke minst har vi fått til mye. Allikevel er det mye som er ugjort, og det skal jeg benytte det kommende året til å få fullført, sa Hanna Flood i en pressemelding rett etter valget. Du kan lese hele pressemeldingen her.