På ANSAs generalforsamling i helgen ble nåværende president Hanna Flood gjenvalgt for en ny periode. -Vi har fått til mye og skal få til enda mer, forteller den gjenvalgte lederen for norske utenlandsstudenter.

Pressemelding fra Association of Norwegian Students Abroad 27. juli 2019. 

På ANSAs generalforsamling i Oslo denne helgen ble nåværende ANSA-president Hanna Flood gjenvalgt som president for studentorganisasjonen for norske utenlandsstudenter.

-Det er en stor ære å få lede denne organisasjonen videre det kommende året. Det første året mitt har jeg lært mye, og ikke minst har vi fått til mye. Allikevel er det mye som er ugjort, og det skal jeg benytte det kommende året til å få fullført, forteller Hanna Flood.

Psykisk helse helt sentralt det kommende året

I januar fikk ANSA gjennomslag for midler til et psykisk helse-tilbud for utenlandsstudenter. Gjennom 2019 har ANSA sett at behovet for denne tjenesten var en større enn fryktet, og Flood ser derfor et stort behov for videre arbeid med disse tjenestene.

-Utenlandsstudenter er på lik linje med studenter i Norge avhengige av et godt sikkerhetsnett, også når det kommer til psykisk helse. Dette tilbudet må samtidig være stabilt, og vi må derfor jobbe for at dette kommer som en naturlig del av tildelingen til studentsamskipnaden ANSA, fortsetter Flood.

Videre ser Flood også frem til å følge opp arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om studentmobilitet som legges frem av statsråd Iselin Nybø i årsskiftet 2019/2020.

-Det blir et helt avgjørende tidspunkt for arbeidet med studentmobilitet fra og til Norge de kommende årene. For oss i ANSA er det tidenes mulighet til å påvirke hele feltet for de studentene vi representerer. Den muligheten må vi utnytte og vi skal være svært tydelige i kravene vi stiller til regjeringen og Stortinget, avslutter Flood.

Kontakt:
President Hanna Flood
Tlf: 906 51 156
E-post: president@ansa.no

Pressefoto