Nye utenlandsstudenter fortsetter å finne veien til ANSA. Kombinert med et solid antall lojale medlemmer, setter ANSA nok en ny vekstrekord med 1250 flere medlemmer i 2018 enn året før. En vekst på hele 9 prosent.

– Vi har jobbet hardt gjennom mange år, og i 2018 har vi opplevd at det har gitt resultater. Mye gjennom forankring og fantastiske resultater lokalt i organisasjonen, hvor vi er på en «all time high» med 105 lokalavdelinger. Veksten kommer også takket være gode samarbeidspartnere, Kunnskapsdepartementet og gjennom ANSA forsikring. Et bredere medlemstilbud har også hatt sitt å si for denne økningen, forteller generalsekretær Anders Petterød Halvorsen.

- Vekst setter selvfølgelig også økte krav til at vi tilrettelegger enda bedre for studentsamskipnaden ANSA i fremtiden, spesielt knyttet til arbeidet med beredskap og studenters psykiske helse, fortsetter generalsekretæren.

En lojal gruppe

Selv om en studiehverdag er en temmelig tidsbegrenset affære viser statistikken at hvis man først er blitt medlem så blir du det til du er ferdig å studere. Den vanligste årsaken til utmelding av ANSA er hjemflytting og overgang til arbeidslivet.

I år var det vekst i alle grupper, men størst har veksten vært blant medisinstudenter i sentral- Europa. På andreplass er det økonomi- og administrasjonsstudier, tett etterfulgt av ingeniørstudier. Blant de mest populære landene er det fortsatt Storbritannia, USA, Danmark, Austalia og Polen. Samtidig så vi i 2018 også en god vekst i land som Kina og Italia.

Informasjonshungeren er utfordrende

– Vi har utviklet en solid fagkompetanse innenfor studier i utlandet. Landets absolutt beste. Dette er en særstilling vi satser hardt på å fortsette ha, og som er utfordrende. Unge studenter på videregående stiller store krav til svar på spørsmål og hyppighet, så vi må derfor endre oss i takt med dette. For oss betyr det særlig to ting det kommende året. Vi skal øke vår fysiske tilstedeværelse gjennom å besøke flere videregående skoler med god informasjon. Samtidig skal vi utvikle våre digitale løsninger med blant annet innføringen av en chatbot-funksjon på våre sider, fortsetter Halvorsen.

I tillegg jobber ANSA smartere med samarbeidspartnere enn tidligere. Vi hadde ikke kunnet tilby et like stort informasjonstilbud om det ikke hadde vært for samarbeidet med agenter, rådgivere på videregående skoler og andre aktører som for eksempel Lånekassen og Helsedirektoratet.

- Til tross for at det totale antallet norske studenter i utlandet har stått temmelig stilt de siste tre årene, er vi glad for at vi kan vise til en enda større oppslutning blant utenlandsstudentene. Dette vil gagne dem politisk så vel som på tilbudssiden i årene som kommer, avslutter Halvorsen.