I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 presenteres det få konkrete tiltak for å minske gjeldsbyrden blant norske studenter i utlandet. Association for Norwegian Students Abroad (ANSA) er skuffet over regjeringens manglende innsats for å begrense gjelden og krever tiltak.

Pressemelding fra Association for Norwegian Students Abroad (ANSA)

 - Slik situasjonen er i dag kan norske   studenter som velger å ta graden sin ved et   universitet i utlandet bli sittende igjen med   over en million kroner i studielån. Dette er  en  utrolig skremmende utvikling, og vi er   nødt til å få på plass en ordning som sikrer   studentene mot dette, sier president i ANSA   Ole Kristian Bratset.

I fjor presentere regjeringen et nytt topplån som skulle sikre at flere fikk muligheten til å ta utdanning ved internasjonale institusjoner med høye skolepenger. I flere av disse landene kommer skolepengene på over 200 000 kroner, en sum topplånet er ment å hjelpe studenter med å betale. Målet er at foreldrenes lommebok ikke skal avgjøre hvor vidt man kan søke seg til disse institusjonene.

-Det er en klar styrke for internasjonalisering av høyere utdanning at de som ønsker det kan ta utdanningen sin i utlandet. Allikevel er det alt annet enn en god løsning for fremtidens samfunn å la unge mennesker bli sittende igjen med millionlån ved endt studium, fortsetter Bratset.

I budsjettforslaget fortsetter regjeringen opptrappingen mot 11 måneders studiestøtte. Bratset presiserer at ANSA er glade for at studiestøtte økes, men etterlyser at regjeringen tar et enda større ansvar for å styrke studenters kjøpekraft. ANSA støtter ungdomskravet, og mener fortsatt kravets ambisjonsnivå må møtes.

-Økt studiestøtte er viktig for alle norske studenter, både i inn- og utland. Vi vet fra før at økonomien er en viktig faktor for at alt for få velger å ta høyere utdanning i utlandet, og økt studiestøtte er essensielt dersom vi skal snu dette, avslutter Bratset.

Kontakt
President, Ole Kristian Bratset
E-post: president@ansa.no
Tlf: 906 51 156