Mange skoler i USA vil tilby deg deres egen forsikring for studenter, men er dette den beste løsningen for deg som USA-student?

De fleste skoler i USA tilbyr egen forsikring til sine studenter. I flere tilfeller ser vi at forsikringen som tilbys ofte har dårligere dekning og flere begrensninger. Blant annet er forsikringen ofte begrenset til staten og/eller USA. Det vil si at du ikke har dekning på reiser ut av USA, herunder reiser til og fra Norge. Dette kan dermed bli en svært dyr forsikring som gir deg en falsk trygghet! 

De aller fleste skolene har en åpning for at internasjonale studenter kan få godkjent sin forsikring for å unngå å kjøpe skolens egne forsikringer. Vår erfaring er at ANSA Studentforsikring i kombinasjon med Helfo som regel oppfyller de kravene skolen har.

Vi i ANSA Forsikring kan hjelpe til med utfylling av skjema og fremlegging av dokumentasjon.

Kontakt oss på tlf: 23 11 33 15 eller på e-post: forsikring@ansa.no.

Du kan lese mer om ANSAs studentforsikring her.

Foto: Shutterstock