Den ferske SHOT- undersøkelsen (Studentenes helse og trivsel-undersøkelse) viser at én av tre utenlandsstudenter føler seg ensomme i studietiden. 10% av de spurte sier at de i tillegg føler seg utenfor og isolerte på studiestedet. ANSA tar selvsagt disse tallene seriøst, og vi håper og tror at våre arrangementer kan være med å gi norske utenlandsstudenter en tilhørighet, samt lette litt på ensomheten for noen. Men for deg som allikevel føler deg ensom, så avholder vi i slutten av september et webinar hvor du kan få noen profesjonelle råd om hvordan du best kan mestre hverdagen hvis du føler deg alene.

Mange forventer at studietiden skal være den mest sosiale tiden i livet med mange nye venner, men i stedet så opplever de å sitte mye alene og føle seg ensomme. Det er vel kanskje nettopp fordi man har så skyhøye forventninger til studentlivet at fallhøyden er så stor. For mange unge kan overgangen fra videregående skole til høyere utdanning være krevende og vanskelig. Det stilles mange krav til studenter, og forventningen om å lykkes til eksamen og å fullføre studier på normert tid kan føre til økt stressbelastning. Å være sosial og treffe nye venner er det ikke alltid tid til, og dette blir ofte nedprioritert av mange studenter.

Mange utenlandsstudenter tar kontakt med oss i ANSA for å snakke om nettopp hvordan de ikke klarer å oppnå de høye målene de har satt seg selv. I stedet bygger det seg opp fortvilelse og en følelse av at de ikke er gode nok. Som utenlandsstudent så har man i tillegg det ekstra presset med å være i et fremmed land og ikke ha familie i nærheten. Savnet etter venner og familie er ofte stort, og man kan risikere å føle seg ensom. Det handler ofte om at man føler at man ikke blir sett eller hørt og at man har mindre kontakt med andre enn man ønsker. Mangel på et sosialt nettverk resulterer ofte i at man enten går på en fysisk eller psykisk smell.

Webinar

Hvis du kjenner deg igjen i noe av dette, så oppfordrer vi deg til å delta på vårt kommende webinar om ensomhet og livsmestring, fredag 28. september kl. 20.

Ved å delta på dette Lifekeys webinaret vil du sitte igjen med:

- Kunnskap om hva som kjennetegner ensomhet

- Tips og råd til hvordan du kan forholde deg til ensomhet

- Psykologiske teknikker og øvelser for å kunne ta det første skrittet mot å bli kjent med andre mennesker, slik at du blir mindre ensom

Du kan også ta direkte kontakt med vår sosialveileder på sosialveileder@ansa.no eller bestille en konfidensiell samtale på  https://ansaveiledning.makeplans.no/

Vi oppfordrer deg også til å sjekke ut om det er noen ANSA-arrangement i nærheten av deg- finn oversikten HER!

 

                                Foto:
 locnguyenlk1304/ shutterstock