Uansett hvor du er i verden er det sannsynligvis et ANSA-nettverk i nærheten av deg. Gjennom arrangementer, lokallag, land-/regionstyrer og utvalg kan du engasjere deg i ANSA, og bidra til en enda bedre studiehverdag for deg og dine medstudenter

ANSA har flotte tillitsvalgte over hele verden som frivillig bruker tid og energi på å arrangere faglige og sosiale arrangementer for norske medstudenter der de er. Arbeidet som legges ned fra disse frivillige er helt uvurderlig, og er selve kjernen i ANSAs arbeid for studenter. For å gjøre tilbudet så godt som mulig trenger vi også å engasjere så mange som mulig frivillige. Vi ønsker derfor deg med på laget!  

Arrangementer 

Hver eneste uke avholder ANSAs frivillige og tillitsvalgte arrangementer i alle verdens hjørner. Du kan bistå i planleggingen og gjennomføringen av disse arrangementene. Ta kontakt med ditt lokallag og fortell dem hva du kan og ønsker å bistå med. Hold deg oppdatert på ANSAs arrangementer her.  

Lokallag  

Vi har over 90 lokallag rundt om i verden. Et lokallag er et organisert styre som har et overordnet ansvar for ANSA-aktiviteten som skjer i nærmiljøet. Kunne du tenke deg å lære masse om ANSA, og jobbe med organisasjon og administrasjon samtidig som du har det gøy. Da er kanskje et av ANSAs lokallag tingen for deg. Finn ditt lokallag og se kontakt de for å høre mer om hvordan du kan stille til valg lokalt i ANSA.  

Utvalg 

ANSAs utvalg jobber med mer fagspesifikke sager. Studerer du f.eks. medisin kan ANSA helsefag være en alright nettverk for deg å engasjere deg i. Les mer om ANSAs utvalg her. 

Land-/regionstyrer  

ANSAs land-/regionstyrer er det øverste organet for tillitsvalgte og frivillige i ditt ANSA-land eller region. Dersom du engasjerer deg i ditt land/regionstyre får du muligheten til å jobbe med utvikling av organisasjon, arrangementer, sosiale medier og mye mer. Kort fortalt spiller du en helt sentral rolle i arbeidet med å gjøre studiehverdagen bedre for andre norske studenter i ditt land/region. Høres det ut som noe for deg? Bli med på et land-/regionsmøte, eller ta kontakt med dit land-/regionstyre.