ANSA Studentforsikring – hva er dekket?

Studenter som blir tilbakekalt til studiestedet!

Ansa studentforsikring er gyldig for reiser og opphold på studiested i Europa, for studenter som må være fysisk tilstede for obligatorisk undervisning eller eksamen, eller ikke får fullført utdannelsen uten fremmøte. Forsikringen er ikke gyldig for ferie/fritidsreiser ut fra studieland eller Norge.

Forsikringen er gyldig med noen forbehold. Det vil ikke være dekning for:

 • Forsinket hjemreise pga stengte grenser i studielandet
 • Situasjoner som oppstår som følge av det enkeltes land karantenebestemmelser
 • Forsinkelser i reiseruten
 • Evakuering
 • Konkurs hos reiseselskap

Det er også viktig å merke seg at det i denne situasjonen kan være store utfordringer i å garantere for adekvat helsetilbud og/eller nødvendig assistanse om det skulle bli nødvendig. Tryg kan ikke garantere for dekning ved hjemtransport dersom det er stengt for denne type transport.

 

FAQ

Har du reist hjem til Norge etter at myndighetene endret sitt reiseråd i mars?
Før du melder saken til forsikringsselskapet Tryg:

 1. Kontakt fly- eller reiseselskapet ditt for å prøve å booke om.
 2. Hvis det ikke er mulig med ombooking, dekker vi rimelige og nødvendige merutgifter til ny hjemreise ved første anledning. Returreise til studielandet dekkes ikke av forsikringen.
 3. Spar på dokumentasjon og kvitteringer, og kontakt oss for å melde kravet ditt når du har kommet deg hjem.

Hjemreise skal skje ved første anledning etter UDs oppdaterte reiseråd.


Informasjon gitt over var gjeldende i perioden 14. mars til 14 april.

 

Kan jeg kjøpe forsikring nå?

Er landet grønt eller gult kan du kjøpe forsikring som normalt. Dersom landet er rødt, finner du en oversikt over godkjente land her. I land som betegnes som røde, er det begrensninger i dekningen:

 • Det gis ikke dekning for hendelser og tap knyttet til covid-19.
 • Det gis ikke dekning for ferie- og fritidsreiser ut fra Norge eller studielandet. Du vil være dekket på reisen til/fra studielandet, samt på reiser i Norge og i studielandet.
 • Det gis ikke dekning for konkurs hos reiseselskap.

Situasjonen i verden er uoversiktlig og endrer seg raskt. Det er viktig å tenke nøye gjennom risikoen ved å reise ut av landet. Normalt er ikke reiseforsikringen gyldig til land hvor det foreligger reiseråd fra UD (røde land). ANSA Studentforsikring er likevel gyldig for flere land. For fullstendig oversikt se her.

 

Gjelder forsikringen på feriereiser utenfor Norge og studielandet?
Nei, ANSA Studentforsikring dekker ikke reiser som du foretar ut av studielandet eller Norge.

Vil ANSA-forsikring fremdeles gjelde om jeg velger å bli i studielandet etter at norske myndigheter har anbefalt hjemreise?

Svar:
Du er dekket som vanlig hvis du blir igjen på studiestedet da utreise fant sted før reiserådet til UD ble oppdatert. Du vil ikke være dekket på reiser du foretar fra studielandet eller Norge.  Tryg anbefaler de som har mulighet til å reise hjem. På grunn av den uoversiktlige situasjonen og usikkerhet rundt helsetilbudet i de landene de befinner seg, kan Tryg ikke garantere at de klarer å bistå dem like godt som i en normal situasjon. Noen gode råd følger her:

 • Ikke gå på studieplassen hvis du føler deg syk
 • Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.
 • Bruk albuekroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
 • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.
 • Unngå å håndhilse eller klemme venner eller medstudenter
 • Følg nøye med på nyheter og informasjon om utvikling av smittespredningen i det området du oppholder deg
 • Unngå større folkemengder og hold god avstand til dine medstudenter
 • Hold deg oppdatert om situasjonen i Norge og vurder fortløpende om du skal reise hjem

Men det er ikke sikkert at man får dekket hjemreise, dersom man velger å bli værende selv etter anbefaling om å reise hjem. Årsaken til dette er følgende punkt i evakueringsvilkåret:

 • Transporten skal finne sted ved første anledning etter departementets anbefaling.

 

Dekker forsikringen innstilte flyavganger?

Svar:
Dersom flyet ditt blir innstilt, har du rett til refusjon eller endring av billetten hos flyselskapet. Har du bestilt reisen hos et reiseselskap, tar du kontakt med dem.

Se utfyllende informasjon om dine rettigheter hos Forbrukerrådet.

Forsinkelser og kanselleringer ved innreiseforbud, eller stengte flyplasser på grunn av frykt for spredning av viruset, gir ikke rett til forsikringsdekning. Slike krav må rettes til flyselskapet.

Forsikringen kan gi dekning når det foreligger et offisielt reiseråd fra UD for det aktuelle reisemålet.

Dekker forsikringen tapt husleie?

Svar:
Tapt husleie er dessverre ikke dekket under reiseforsikringen.

Dekker forsikringen hjemsendelse av eiendeler etter evakuering?

Svar:
Hjemsendelse av eiendeler fra studiestedet er dessverre ikke dekket under reiseforsikringen.  Her bør man avtale med studiestedet hvordan man kan få hjelp til hjemsendelse.

Hva skjer med kansellerte feriereiser og avlyste arrangement?

Svar:
Her gjelder samme regler som over – Tryg dekker ikke arrangement som er avlyst av lokale helsemyndigheter med hjemmel i smittevernloven.  Det vil si at kostnader til flybilletter, hotell eller andre utgifter som er påløpt i forbindelse med et avlyst arrangement ikke dekkes av forsikringen.

de som tegner forsikring med startdato nå, og enten befinner seg i utlandet, eller skal reise veldig snart har ikke gyldig forsikring