Verdensdagen for psykisk helse er en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse. Årets tema handler om tid, og vi oppfordrer til at du bruker denne dagen til å reflektere over hvordan du bruker tiden din og hvor mye av din tid du bruker på andre. Du kan også bruke den til å delta på vårt kurs om stressmestring og mindfulness!

Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen- enten det dreier seg om din egen eller en annen persons psykiske helse. I en tid der sosiale medier og teknologiske duppeditter snart gjør at ingen har tid til hverandre, så er tilstedeværelse og ekte oppmerksomhet en fin gave å få. Derfor er det å gi av tiden sin noe av det fineste man kan gjøre.

Er du tilstede i ditt eget liv? Er du tilstede for andre? Tenk gjennom spørsmålene. Har du ofte mobilen fremme når du snakker med andre, får du med deg det professoren din sier på forelesningen, sjekker du ofte mobilen mens du holder på med noe annet?

Det å være tilstede- både for seg selv og for andre- er noe vi alle burde ha mere fokus på. Særlig når noen sliter psykisk, så kan det bety veldig mye for denne person å føle seg sett. Hvis du lukker skjermen og ser opp når du er sammen med andre, så kan din oppmerksomhet også lettere fange opp at noen har det vanskelig.

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober - en dag for åpenhet om psykisk helse. Her er 5 gode grunner til å ha mer åpenhet om psykisk helse:

 • Gjør det lettere å dele tanker med andre og å få støtte
 • Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
 • Det kan styrke den psykiske helsen
 • Vi får et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø
 • Vi får ett rausere samfunn

I ANSA har vi vår egen markering av verdensdagen, og vi skal i den forbindelse holde et webinar om tilstedeværelse og oppmerksomt nærvær (Mindfulness) i forbindelse med stressmestring. Meld deg på det nettbaserte kurset HER. Bruk en time av din tid til å pleie din egne psykiske helse, det vil du ikke angre på!

Psykevettreglene

 1. Bær ikke på tunge tanker alene
 2. Søk hjelp i tide, det er ingen skam å be om hjelp
 3. Spar på fine opplevelser, de er gode å ha med seg i "ryggsekken"
 4. Vær rustet mot tunge perioder, snakk om det før det blir for vanskelig
 5. Tenk på det du får til i stedet for det du ikke får gjort
 6. Beveg på deg, fysisk aktivitet er bra for din psykiske helse
 7. Forsøk å gjør noe hyggelig hver dag, enten for deg selv eller for andre

                                                                       

Er studietiden tøff og trenger du noen å snakke med? Ta gjerne kontakt med ANSAs sosialveileder ved å bestille en konfidensiell veiledningstime her eller sende en epost til sosialveileder@ansa.no

Kilder:  https://verdensdagen.no/

Foto:Shutterstock