Mange har vært spente på hva som kommer til å skje etter Brexit. Til tross for strengere krav og mer papirarbeid mener vi dette er oppløftende nyheter for norske studenter, sier president i ANSA Hanna Flood

Den 19. februar offentliggjorde britiske myndigheter et “policy announcement” som omhandler hvordan Storbritannias nye immigrasjonssystemet kommer til å se ut fra og med 2021. Overgangsperioden mellom Storbritannia og EU varer ut 2020, og fremtidige norske studenter vil måtte søke om visum dersom de starter å studere etter dette. 

- Vi er glade for at det har kommet på plass et system i god tid før 2021, som gjør det forutsigbart for nordmenn som vil studere i Storbritannia. Akkurat det med forutsigbarhet er veldig viktig, derfor er dette oppløftende nyheter, sier Hanna Flood, president i ANSA.


Må ha gode engelskkunnskaper og nok penger 

Det nye immigrasjonssystemet vil være poengbasert. Richard Wood, Storbritannias ambassadør til Norge, har følgende kommentar: 

- Den britiske regjeringen anerkjenner verdien av internasjonale studenter gjennom annonseringen av detaljene av det fremtidige migrasjonssystemet vårt. Studenter vil dekkes av systemet fra 2021, og være i stand til å møte kravene det stiller så fremt de har fått et tilbud fra et universitet, snakker engelsk og er i stand til å forsørge seg selv, sier Wood.

- Dette ligner på dagens visumordning for studenter utenfor EU/EØS, som heter Tier 4. Norske studenter som påbegynner studiet sitt i løpet av 2020 vil få opphold på lik linje som i dag. Selv om det vil bli noe mer papirarbeid enn i dag, vil nordmenn fortsatt kunne dra til Storbritannia for å studere
, fortsetter Flood.

 

Storbritannia mest populært for norske studenter 

Utdanningene man får støtte til gjennom Lånekassen har ikke endret seg etter Brexit, og med over 4550 studenter i løpet av skoleåret 2018/2019 er Storbritannia det klart mest populære landet for norske utenlandsstudenter. 

- Storbritannia er det mest populære landet for norske studenter å dra til – og det er ingen grunn til at det skal endre seg. Vi forbedrer også tilbudet til studenter ved å åpne for at de kan bli igjen i to år etter at de er ferdige med studiene sine, slik at de har mulighet til å finne seg en relevant jobb, legger Wood til. 

- Det er gode grunner til at nordmenn velger Storbritannia. De har noen av verdens beste utdanningsinstitusjoner, språket er engelsk, og det er en geografisk og kulturell nærhet til Norge, avslutter Flood.


Fortsatt uvisshet rundt Erasmus + 

Overgangsavtalen mellom Storbritannia og EU garanterer britenes fulle deltagelse i Erasmus+-programmet ut 2020. Storbritannias deltagelse i Erasmus+ etter 2020 er fortsatt usikker, og om man i fremtiden vil kunne reise til Storbritannia på Erasmus-utveksling er avhengig av videre forhandlinger mellom Storbritannia og EU. 


For ytterliggere kommentarer om saken:
 
Hanna Flood
President
president@ansa.no / 90 65 11 56

For mer informasjon om hvordan Brexit vil påvirke norske studenter kan du sjekke ut Brexit-siden vår.

Foto: Flickr/Number 10