Det var som alltid knyttet stor spenning til regjeringens fremleggelse av forslag til neste års statsbudsjett, men i år som i fjor var det få grunner til jubel å spore for norske studenter i utlandet da forslaget ble lagt frem mandag 8. oktober.

ANSAs viktigste saker i arbeidet med neste års statsbudsjett ble vedtatt av vårt forrige hovedstyre høsten 2017, og ble spilt inn til regjeringen tidlig i budsjettprosessen. I år som i fjor har våre viktigste saker knyttet seg til skolepengestøtten. Mer spesifikt har vi jobbet for at stipendandelen av skolepengestøtten for bachelorstudenter skal likestilles med skolepengestøtten for master og phd.

Ingen endringer i skolepengestøtten

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem var den ingen endringer å spore i skolepengestøtteordningen. Regjeringen benyttet heller anledningen til å skryte av hvordan det nye topplånet har bidratt til at flere norske studenter nå har muligheten til å studere ved institusjoner med særlig høye skolepenger, og at nærmere 5200 studenter har benyttet seg av lånet.

Endringer i konverteringsordningen for studiestøtten

Tidligere har hele studiestøtten blitt utbetalt som lån, og 40% av dette har blitt omgjort til stipend ettersom studentene avlegger studiepoeng. I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å endre denne ordningen slik at kun 25% konverteres til stipend underveis i studiet, og de siste 15% vil bli konvertert i det man avlegger graden sin. Dvs at studenter som f.eks. hopper av graden etter et år for å begynne på en annen grad kun vil få 25 % av studiestøtten som stipend, til tross for at studenten har bestått alle eksamener. Regjeringen mener dette skal bidra til at flere studenter fullfører sine grader, men vi i ANSA er uenige i at dette er den rette medisinen. Istedenfor å legge til rette for at studenter får tilstrekkelig oppfølging gjennom studiene, eller tilstrekkelig rådgivning i forkant ønsker regjeringen nå å pushe studenter gjennom studiene. ANSA mener regjeringen forslag bommer, om håper Stortinget stoppet forslaget i budsjettprosessen. Det finnes bedre og mer treffsikre løsninger for å øke gjennomføringen.

Fortsatt økt studiestøtte

Nok en gang følger regjeringen opp sine lovnader og øker studiestøtten. En del av dette kommer som en ekstra uke i opptrappingen til 11 måneders studiestøtte, i tillegg til at regjeringen prisjusterer studiestøtten for å følge utviklingen i samfunnet. Dette er gode nyheter for alle studenter, til tross for at studiestøtten fortsatt er et stykke unna det nivået vi ønsker at den skal ligge på. ANSA har et mål om at studiestøtten skal økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Tysklandssatsingen  

ANSAs arbeid med studier i Tyskland har blitt videreført, og prosjektet skal ha oppstart i 2018 med et toårig løp. Dette etter avtale med kunnskapsdepartementet. Vi er derfor glad for å lese i budsjettet at departementet følger opp dette arbeidet ved å sette av midler til gjennomføring av prosjektet.

Videre arbeid

I tiden som kommer vil de andre partiene på Stortinget presentere sine alternative budsjetter, og selve budsjettet vil gå videre til behandling i komiteene på Stortinget. Det vil også bli avholdt åpne høringer i komiteene der interesserte vil ha mulighet til å komme med sine innspill til budsjettet. Komiteene vil deretter presentere sin innstilling til budsjettet før dette vil behandles og vedtas i Stortinget i desember. ANSA vil følge prosessen tett hele veien.

Følg statsbudsjettet på regjeringens sider.