Hanne Refsdal er ANSAs nye generalsekretær. Den tidligere sosial- og karriereveilederen har bodd mange år i utlandet, og kjenner godt til hvilke utfordringer norske utenlandsstudenter kan møte på. — Jeg ønsker å jobbe for et godt medlemstilbud som gjør det enda mer attraktivt å bli medlem i ANSA.

Hanne Refsdal har lang erfaring med ANSA. Hun har ti år bak seg som samskipnadens karriere- og sosialveileder, og kjenner miljøet og medlemsmassen godt. Som generalsekretær er hun daglig leder av sekretariatet, og sørger for at ANSA driftes i tråd med generalforsamlingens vedtekter.

Hun studerte i London på 90-tallet, og bodde 15 år i utlandet etter fullført utdanning.

— Jeg føler at mine egne erfaringer fra utlandet er relevante for jobben min i ANSA, både for tidligere og nåværende stilling. Jeg har bakgrunn som kommunikasjonsstudent og senere sosionom, og det er viktig for meg å lytte til både medlemmer og kolleger. Gjennom årene som veileder har jeg hatt mye kontakt med medlemmer og tillitsvalgte, og det tror jeg kommer godt med i jobben som generalsekretær. Etter mange år kjenner jeg organisasjonen godt, og jeg tror jeg vet hvor skoen trykker, sier hun.

 

Givende arbeid i ANSA

Hanne forteller at det er svært givende å jobbe i ANSA. Dette skyldes medlemmene, som uttrykker entusiasme og takknemlighet, og de ansatte i sekretariatet, som har et stort engasjement for utenlandsstudier og studentvelferd og -politikk.

— Både medlemmer og ansatte setter så stor pris på det ANSA får til, og viser så mye glede. Jeg synes også det er givende å se at vi kan bidra til endring. Vi har for eksempel fått på plass ANSAs psykologtjeneste, og ser at det bidrar til at utenlandsstudenter får det bedre. Slike endringer kommer av god kommunikasjon med våre medlemmer, og at de gir oss tilbakemeldinger om hva de ønsker seg, sier hun.

— Det er slike ting som gjør at jeg har jobbet her så lenge, og har lyst til å fortsette.

Som avtroppende veileder er det en glidende overgang fra jobben hun har gjort før, men i den nye stillingen kan hun i større grad være med og styre retningen organisasjonen skal bevege seg i. Hanne skal være generalsekretær de fire neste årene, og hun starter tilfeldigvis i jobben kort tid før arbeidet med den nye femårsstrategien for ANSA begynner.

 

Ønsker medlemmer over hele verden

— Jeg ser frem til å begynne å jobbe med den nye strategien som hovedstyret og sekretariatet skal begynne med til høsten. Jeg håper at vi i løpet av de neste årene kan få alle norske utenlandsstudenter til å melde seg inn i ANSA, ikke bare en prosentandel, og at vi får flere medlemmer over hele verden.

Nøkkelen til dette ligger i et enda bedre medlemstilbud, tror hun. En større medlemsmasse er oppnåelig gjennom å satse mer på markedsføring av ANSA, og gjennom tettere samarbeid med ulike instanser.

— Jeg ønsker å jobbe for å få et medlemstilbud som gjør det enda mer attraktivt å bli medlem i ANSA. Ett av mine mål er at ANSA skal assosieres med mer enn forsikring, som er ett av de tilbudene som trekker flest medlemmer i dag, og at folk skal bli bedre kjent alt det fine vi gjør for norske utenlandsstudenter.