ANSA lanserer i dag en online psykologtjeneste og en CV- og søknadstjeneste kun for våre medlemmer. Det vil si at våre medlemmer fra i dag av får et enda bredere tilbud å støtte seg på gjennom studiehverdagen.

I ANSA jobber vi kontinuerlig for at våre medlemmer skal ha et tilfredsstillende tilbud som bistår dem i hverdagen, og sikrer en trygghet før, under og etter studiene. Fra og med i dag kan du som ANSA medlem også benytte deg av en online psykologtjeneste, og vår splitter nye tjeneste for CV- og søknadsveiledning.

En psykologtjeneste for utenlandsstudenter

ANSA tar våre medlemmers psykiske helse på alvor, og det er med stor glede vi i dag presenterer muligheten for å gjennomføre online psykolog-timer til de studentene som trenger dette mest, i samarbeid med Lifekeys. Dette som et tillegg til vårt eksisterende tilbud med samtaler med vår sosialrådgiver. Vi vet at studenter generelt er i en sårbar livssituasjon, og utenlandsstudentene er intet unntak. Denne ordningen vil være et viktig steg mot å gi utenlandsstudenter en svært viktig og nødvendig støtte i studiehverdagen. Les mer her.

CV- og søknadsveiledning

ANSA ønsker å være en karrierepartner for våre medlemmer, og gi de som ønsker det en ekstra støtte når de skal ut i arbeidslivet. Vi lanserer derfor i dag en helt egen tjeneste for CV- og søknadsveiledning. Målet med denne tjenesten er å styrke våre medlemmers jobbmuligheter, enten de skal søke en sommerjobb eller de skal ta sitt første steg ut i arbeidslivet ved endt utdanning. Les mer om tjenesten her.

Vi i ANSA gleder oss til å sette de nye tilbudene til livs, og kommer til å fortsette å jobbe for å gi våre medlemmer den støtten de fortjener. Husk, at med ANSA reiser du aldri alene.

Spørsmål rundt tjenesten kan rettes til sosialrådgiver Hanne (sosialveileder@ansa.no) eller kommunikasjonsrådgiver Jørgen (jorgen.andersen@ansa.no).