Generalsekretær i ANSA, Knut Harald Ulland, ble i helgen valgt inn som fast medlem i hovedstyret til Sjømannskirken. Et viktig skritt i å styrke samarbeidet mellom organisasjonene ytterligere.

Sjømannskirken har lang erfaring med beredskap i utlandet og sammen med ANSA bidrar de til å gjøre hverdagen til norske utenlandsstudenter enda litt bedre - og tryggere. 

Sjømannskirkens fem sjømannsprester for studenter er spredt over hele verden og legger gjerne besøk innom ANSAs arrangementer rundt om i ANSA-landene på sine turer. Det kan være alt fra organisasjonskurs, landsmøter eller andre felles sammenkomster. 

ANSAs generalsekretærs nå faste medlemsplass i Sjømannskirkens hovedstyre bekrefter dette gode beredskapssamarbeidet og sikrer at du som utenlandsstudent aldri reiser alene.