I år får norske studenter endelig 11 måneder studiestøtte, det er fantastisk mener ANSA. Samtidig har regjeringen i flere år hatt konkrete mål om internasjonalisering og studentmobilitet, men de store tiltakene lar vente på seg. Dette svekker Norges konkurranseevne, mener ANSA.

“Det er fantastisk at regjeringen fullfører opptrappingen til 11 måneder studiestøtte. Det er blitt faset inn gradvis de siste tre årene, og er en stor seier for alle norske studenter. Neste steg forventer vi at blir steg mot videre opptrapping, til vi totalt ligger på et nivå tilsvarende 1,5 ganger grunnbeløpet” Sier Hanna Food, president i ANSA

Det var i vedtaket om statsbudsjettet for 2016 ble det bestemt å innføre 11 måneders studiestøtte med start i 2017 og opptrapping mot 2020. Til neste år vil norske studenter for første gang motta studiestøtte i hele juni. Dette er viktig for økt internasjonal kompetanse mener ANSA.

“Regjeringen har satt ambisiøse mål for internasjonalisering av høyere utdanning, og de vil at flere nordmenn skal ta hele eller deler av utdanningen sin i utlandet. Hvis vi skal klare å nå de målene er det avgjørende at studiestøtten økes fra dagens nivå”, sier Flood, før hun fortsetter

“Internasjonal kompetanse og språkkunnskap er ekstremt viktig for norsk økonomi. Regjeringen snakker stadig varmt om internasjonal erfaring, og hvor viktig det er å øke andelen av norske studenter med erfaring fra utlandet. I dette statsbudsjettet hopper vi ikke helt i retning av hva festtalene har pekt ut tidligere”

På ett år har antallet utenlandsstudenter sunket samtidig som tallet for studenter i Norge har gått opp, det i samme tid hvor fokuset på utenlandsstudier og internasjonalisering er høyere enn på lenge. I stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning fra 2017 fastsettes det at målet er 50 prosent av alle studenter skal ha et studieopphold i utlandet. ANSA har i flere år etterspurt tiltak for å nå disse målene.

Regjeringen har varslet en egen stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet. Det er svært viktig arbeid fra regjeringen, men vi kan ikke la det bli en hvilepute. Slik budsjettet står nå kommer vi til å ha svært høye forventninger til neste budsjett. De store problemene vi må løse fremover, er globale – da er vi avhengige av at vi satser på økt internasjonal kompetanse i Norge” avslutter Flood.

For statsbudsjettet 2020 mener ANSA at følgende saker bør prioriteres: 

  • Øke og knytte studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. 
  • Øke stipendandelen av skolepengestøtten for bachelorgrader i utlandet slik at den likestilles med stipendandelen for master- og doktorgrader i utlandet. 
  • Øke midlene satt av til oppfølging av stortingsmelding om studentmobilitet.