Etter et møte i Oslo den 12. desember er det enighet mellom ANSA og studentorganisasjonene for utenlandsstudenter fra Sverige, Danmark og Nederland om et tettere og mer formalisert samarbeid.

-Vi står ovenfor mange felles utfordringer og det skal bli spennende å kjempe viktige kamper sammen i fremtiden for å sikre stadig økt mobilitet, sier president i ANSA Ole Kristian Bratset.

ANSA møtte den 12. desember våre søsterorganisasjoner SISA, DSA og NWS for å diskutere problemstillinger som utenlandsstudentene står ovenfor. Resultatet ble en formalisering av vårt videre samarbeid. Et tettere politisk samarbeid er en sentral del i dette, men også et tettere samarbeid på grasrot-nivå er en viktig del av planene. ANSA har i dag lokale foreninger i 27 forskjellige land og det finnes her mange gode muligheter for felles arbeid mellom norske, svenske, danske og nederlandske utenlandsstudenter.  

-ANSA har en lang historie og godt fotfeste i land over hele verden. Våre søsterorganisasjoner er fortsatt unge, og vi ønsker å bruke vår kompetanse og vårt nettverk til å styrke også deres arbeid rundt i verden, forsetter Bratset.

Samarbeidsavtalen fokuser også på organisasjonenes arbeid med å påvirke politiske avgjørelser som angår studentmobilitet. ANSA er glad vi kan stå sammen med våre nærmeste samarbeidsorganisasjoner for å fjerne grensehinder, og bidra til styrkede rettigheter for nordiske og nederlandske utenlandsstudenter.  

-Det er svært gledelig at vi i tiden fremover kan få et enda tettere forhold til våre søsterorganisasjoner. Dette gir oss en god plattform å bygge videre arbeid på, avslutter Bratset.

Kontakt: 
Ole Kristian Bratset 
President@ansa.no
Tlf: 906 51 156