ANSA har blitt medlem av Norsk Innsamlingsråd!

ANSA trenger flere midler, spesielt på beredeskapsfronten. Vi har derfor blitt medlem av Norsk Innsamlingsråd for å kvalitetssikre fundraisingen vår.  

Norsk Innsamlingsråd har som hovedmål å arbeide med politiske rammebetingelser og økt kompetanse innen innsamling i Norge.

For ANSA innebærer dette økt kompetanse innen innsamling, bl.a. inngang til statistikk og undersøkelser samt et stor bransjenettverk å spille på.

Se Innsamlingsradet.no for mer info.

Annette Skram Hansen vil være ansvarlig for arbeidet med fundraising i ANSA, kontakt henne på Annette.Skram.Hansen@ansa.no.