Norges største undersøkelse om studenters trivsel, fysiske og psykiske helse blir nå enda større. Fra 2018 vil også norske studenter i utlandet være inkludert i undersøkelsen.

SHoT undersøker studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Prosjektet er godkjent av personvernombudet og 71% av alle norske studenter i Norge er representert. Målet for 2018 er 100% representasjon også når det gjelder utenlandsstudentene.

Når ANSA nå blir en «SHoT-samarbeidspartner» vil vi og utenlandsstudentene oppnå mange fordeler, blant annet:

  • ANSA vil få pålitelig informasjon om utenlandsstudentenes helse og trivsel, noe som igjen vil gjøre det mulig å spisse velferdstilbudene våre
  • Informasjonen vil gi ANSA et anda bedre og mer solid grunnlag for politikk- og mediearbeidet
  • ANSAs samarbeid med relevante norske studentsamskipnader som SiO vil bli styrket, noe som igjen vil kunne generere mer og bedre samarbeid til nytte for ANSA-medlemmer og utenlandsstudenter

Les mer om SHoT-undersøkelsen her.