I helgen avholdt ANSA sin generalforsamling. Anna Handal Hellesnes er valgt som ny president, og har fått i oppdrag å øke studiestøtten for norske studenter.

Organisasjonen er ambisiøs og vedtok at studiestøtten fra Lånekassen skal økes til fattigdomsgrensen, uten at låneandelen økes. Ifølge EUs indikator er fattigdomsgrensen i Norge beregnet til 247.000 kroner. For skoleåret 2021/2022 er derimot basislånet for studenter i Norge satt til 126.357 kroner. 

— Det er helt nødvendig at studiestøtten økes, ellers vil ikke studier være et reelt valg for alle. Her opplever jeg at de fleste er enige, men at det er en treghet i systemet. Så jeg gleder meg til å ta fatt på utfordringene og at vi får dette i mål, sier ANSAs nyvalgte president, Anna Handal Hellesnes.

 

ANSA skal prioritere arbeid med reproduktiv helse 

Under generalforsamlingen ble også reproduktiv helse et stort tema for samskipnaden. Det ble vedtatt at ANSA må prioritere gratis prevensjon og tilgang til abort til norske studenter i land med restriksjoner på dette.  

— Jeg er stolt av at organisasjonen trekker frem dette helsetilbudet og vil sikre det som er grunnleggende rettigheter. Studentsamskipnaden ANSA må sikre studenter tilgang på gratis prevensjon og abort i land der dette er begrenset gjennom lovgivning, sier Handal Hellesnes. 

 

ANSA/NTB 

Foto: ANSA