Nye tall fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at 1 av 3 norske studenter i utlandet har opplevd en form for seksuell trakassering i studietiden. Uholdbare og skremmende tall, sier ANSA-president Hanna Flood.

Pressemelding fra ANSA 05.09.2018

Studentenes helse og trivselsundersøkelse ble i år for første gang gjennomført også blant norske studenter i utlandet. I stor grad viser undersøkelsen at norske utenlandsstudenter opplever mange av de samme utfordringene som studenter i Norge. Allikevel skiller noen tall seg kraftig ut. Blant annet rapporter hele 34 % av utenlandsstudentene at de har opplevd en form for seksuell trakassering. 

- Dette er helt vanvittig skremmende tall, og det gir meg en skikkelig klump i magen å tenke på at så mange studenter opplever denne situasjonen. Dette må tas tak i umiddelbart, sier president i ANSA, organisasjonen for norske utenlandsstudenter, Hanna Flood. 

ANSA mener vi må jobbe for å gjøre studenter bevisste på egne grenser, og håper slikt arbeid kan bidra til at studentene opplever rom for å si ifra hvis disse blir tråkket over. 

- Vi håper norske studenter kan bidra positivt til å skape en større åpenhetskultur rundt dette i sine studiemiljøer. Denne typen uønsket oppmerksomhet knytter seg ikke til kulturforskjeller, men til uakseptable holdninger. Holdningsendringer tar tid, og er noe som kontinuerlig må jobbes med, fortsetter Flood. 

Avdekker store mørketall på psykisk helse

Tall fra undersøkelsen viser også kritiske tall knyttet til studenters psykiske helse. Mer enn hver fjerde student rapporterer om alvorlige psykiske symptomplager. ANSA har presentert en online psykologtjeneste for våre medlemmer, men ser at denne ordningen må utvides. 

- Dette er en svært alvorlig situasjon, og studenters psykiske helse kan ikke overses. Regjeringen har satt av øremerkede midler til arbeidet med studenters psykiske helse de siste årene. Nå må også utenlandsstudentene få tilgang på disse midlene på lik linje med studentene i Norge, avslutter Flood. 

De fullstendige tallene fra SHoT-undersøkelsen publiseres på https://studenthelse.no/ 

Kontakt president, Hanna Flood

E-post: president@ansa.no

Tlf: 906 51 156

Pressefoto: http://www.ansa.no/Om-ANSA/media/